Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Ministerstvo životného prostredia SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Jún 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní právnych služieb
130/2024/1.17
90 000,00 € L/R/P advokáti, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
18. Jún 2024
Zmluva o výpožičke
109/2024/6.5
1 549,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej, Ul. Janka Kráľa 12, 050 01 Revúca, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica Ministerstvo životného prostredia SR
18. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
MZP-PSK-401202DWC9
793 622,20 € Mesto Púchov Ministerstvo životného prostredia SR
18. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
MZP-PSK-401202DUY9
158 607,13 € Obec Heľpa Ministerstvo životného prostredia SR
17. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí služieb na zabezpečenie konferencie Inšpirujme sa 2024
158/2024/1.16.1
10 043,00 € INVEST-TATRA s.r.o., Robotnícka 258, 017 01 Považská Bystrica Ministerstvo životného prostredia SR
16. Jún 2024
Zmluva o výkone funkcie predsedu dozornej rady štátneho podniku Vodohospodárska výstavba, š. p.
178/2024/1.12.1
0,00 € JUDr. Marek Chovan, PhD. Ministerstvo životného prostredia SR
16. Jún 2024
Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady štátneho podniku Vodohospodárska výstavba, š. p.
179/2024/1.12.1
0,00 € Mgr. Peter Janura Ministerstvo životného prostredia SR
16. Jún 2024
Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady štátneho podniku Vodohospodárska výstavba, š. p.
180/2024/1.12.1
0,00 € Mgr. et Mgr. Pavol Šmondrk, PhD. Ministerstvo životného prostredia SR
16. Jún 2024
Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady štátneho podniku Vodohospodárska výstavba, š. p.
181/2024/1.12.1
0,00 € Ľubomír Šandrik Ministerstvo životného prostredia SR
16. Jún 2024
Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady štátneho podniku Vodohospodárska výstavba, š. p.
182/2024/1.12.1
0,00 € Ing. Jarmila Grancová Ministerstvo životného prostredia SR
14. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
103/2024/5.2
15 768,00 € INSET s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
13. Jún 2024
Rámcová dohoda č. 108/2024/1.16.1
108 /2024/1.16.1
147 576,00 € flex-it,s.r.o., Omnia Business Center, Blok A, Tomášikova 28, 821 01 Bratislava Ministerstvo životného prostredia SR
13. Jún 2024
Zmluva o výpožičke
143/2024/1
3 983,26 € Agrokomplex Národné výstavisko, š.p., Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre Ministerstvo životného prostredia SR
12. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
MZP-PSK-401202DVX7
2 408 976,83 € Obec Jablonica Ministerstvo životného prostredia SR
11. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
125/2024/1.8
0,00 € Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja Ministerstvo životného prostredia SR
11. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
126/2024/1.8
0,00 € Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja Ministerstvo životného prostredia SR
11. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA č. 78/2024/1.16. uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
78/2024/1.16.1
91 199,29 € LevServis ,s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
10. Jún 2024
DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
OPKZP-PO1-SC141-2017-25/07
19 548,43 € Slovenská agentúra životného prostredia Ministerstvo životného prostredia SR
7. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
119/2024/1.8
494 484,75 € Mesto Tisovec Ministerstvo životného prostredia SR
7. Jún 2024
Zmluva o výpožičke
107/2024/6.5
935,79 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Ministerstvo životného prostredia SR