Centrálny register zmlúv

Ministerstvo životného prostredia SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č.: OPKZP-PO6-SC611-2023-NP11-WK5-Z001
OPKZP-PO6-SC611-2023-NP11-WK5-Z001
403 999 677,93 € Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia SR
22. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č.: OPKZP-PO6-SC611-2023-NP11-WK5-Z001
OPKZP-PO6-SC611-2023-NP11-WK5-Z001
Doplnená
426 598 575,56 € Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia SR
4. Júl 2022
Grant Agreement - Project 101052342 - Biodiversa-plus - HORIZON-CL6-2021-BIODIV-02
166/2022/6.4
177 675 323,00 € European Research Executive Agency (European Commission) Ministerstvo životného prostredia SR
11. Máj 2015
Zmluva o financovaní
78/2015/5.1
Doplnená
110 749 416,00 € SZRB Asset Management Ministerstvo životného prostredia SR
4. December 2012
Zmluva o poskytnutí NFP
133/1.2 MP/2012
Doplnená
64 943 462,66 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
25. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí NFP
135/1.2 MP/2012
Doplnená
61 457 306,00 € Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
21. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV Z MODERNIZAČNĚHO FONDU
320/2023/3.2
58 421 003,08 € Duslo a.s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20. Marec 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
134/1.2MP/2009
56 875 870,00 € Trenčianské vodárne a kanalizácie, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
23. Júl 2013
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
134/1.2 MP/2012
46 437 925,68 € Trenčianské vodárne a kanalizácie, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
31. Júl 2014
Zmluva o poskytnutí NFP Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva
154/1.2 MP/2014
Doplnená
43 925 609,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
19. September 2018
ZMLUVA O DIELO, ZMLUVA o geologických prácach č. 111/2018/5
111/2018/5
Doplnená
34 155 120,94 € Skupina dodávateľov Ministerstvo životného prostredia SR
20. Máj 2014
Zmluva o poskytnutí NFP
141/1.2 MP/2014
Doplnená
32 392 826,00 € Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
20. Máj 2013
Zmluva o poskytnutí NFP
136/1.2 MP/2013
Doplnená
30 289 951,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
23. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV Z MODERNIZAČNĚHO FONDU
319/2023/3.2
28 572 304,86 € RONA, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
16. Jún 2022
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb hromadného stravovania zamestnancov formou elektronických stravovacích kariet
112/2022/1.12.1
24 734 505,60 € DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
23. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV Z MODERNIZAČNĚHO FONDU
321/2023/3.2
24 200 000,00 € SLOVNAFT, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
23. December 2013
Zmluva o poskytnutí NFP
001/7.1 MP/2013
23 529 306,07 € Slovenský hydrometeorologický ústav Ministerstvo životného prostredia SR
23. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. MZP-PSK-401202DVI7
MZP-PSK-401202DVI7
21 089 860,21 € Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Ministerstvo životného prostredia SR
23. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV Z MODERNIZAČNĚHO FONDU
322/2023/3.2
20 000 000,00 € SLOVNAFT, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
11. Apríl 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
057/1.2MP/2010
Doplnená
19 606 905,03 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR