Centrálny register zmlúv

Ministerstvo životného prostredia SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. 002/2.1/2011
035/2.1 MP/2009
0,00 € Obec Brestov Ministerstvo životného prostredia SR
4. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. 008/5/2011
001/5.1MP/2009
Doplnená
0,00 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia SR
4. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z041/4.1/2011
024/4.1MP/2009
Doplnená
0,00 € obec Heľpa Ministerstvo životného prostredia SR
4. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. 003/5/2011
003/5.2MP/2009
Doplnená
0,00 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia SR
4. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z014/4.5/2011
009/4.5MP/2009
Doplnená
0,00 € mesto Humenné Ministerstvo životného prostredia SR
4. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. 007/5/2011
007/5.2MP/2009
Doplnená
0,00 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia SR
4. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. 014/5/2011
001/5.1-5.2MP/2009
Doplnená
0,00 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia SR
4. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. 020/5/2011
001/5.3MP/2008
Doplnená
0,00 € Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Ministerstvo životného prostredia SR
16. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. 013/5/2011
002/5.3MP/2008
Doplnená
0,00 € Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Ministerstvo životného prostredia SR
4. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z023/4.5/2011
026/4.5MP/2009
Doplnená
0,00 € mesto Šahy Ministerstvo životného prostredia SR
4. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. 008/1.2/2011
011/1.2MP/2009
Doplnená
0,00 € Obec Borský Mikuláš Ministerstvo životného prostredia SR
4. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z029/4.1/2011
059/4.1MP/2009
Doplnená
0,00 € obec Polomka Ministerstvo životného prostredia SR
4. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu Z066/4.5/2011
004/4.5MP/2010
Doplnená
0,00 € Mesto Trnava Ministerstvo životného prostredia SR
4. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu Z 001/4.2/2011
028/4.2MP/2009
Doplnená
0,00 € Mesto Nemšová Ministerstvo životného prostredia SR
4. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z 002/4.2/2011
036/4.2MP/2009
Doplnená
0,00 € ELELMONT, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
4. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu Z 044/4.2/2011
037/4.2MP/2009
Doplnená
0,00 € Združenie obcí Hornej Torysy Ministerstvo životného prostredia SR
4. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu Z062/4.5/2011
010/4.5MP/2009
Doplnená
0,00 € Mesto Spišská Belá Ministerstvo životného prostredia SR
4. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z048/4.1/2011- Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
054/4.1MP/2009
0,00 € mesto Krásno nad Kysucou Ministerstvo životného prostredia SR
4. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z035/4.1/2011
040/4.1PM/2009
0,00 € mesto Námestovo Ministerstvo životného prostredia SR
4. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. 006/1.1/2011
004/1.1 MP/2009
Doplnená
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR