Centrálny register zmlúv

Ministerstvo životného prostredia SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z 131/4.3/2010
003/4.3MP/2009
Doplnená
0,00 € AGROSPOL ŽELOVCE, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
11. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z024/4.2/2011
002/4.2MP/2009
0,00 € mesto Košice Ministerstvo životného prostredia SR
11. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z042/4.5/2011
001/4.5MP/2010
0,00 € obec Pataš Ministerstvo životného prostredia SR
11. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z036/4.2/2011
026/4.2MP/2009
Doplnená
6 538 093,95 € mesto Spišská Nová Ves Ministerstvo životného prostredia SR
11. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z 016/4.5/2011
012/4.5/MP/2008
Doplnená
968 806,22 € Mesto Hanušovce nad Topľou Ministerstvo životného prostredia SR
11. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z 019/4.5/2011
003/4.5MP/2009
0,00 € Mesto Žiar nad Hronom Ministerstvo životného prostredia SR
11. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. 01
012/1.2 MP/2009
Doplnená
0,00 € obec Belá nad Cirochou Ministerstvo životného prostredia SR
11. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z008/4.1/2011- Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
030/4.1MP/2009
Doplnená
0,00 € obec Horná Súča Ministerstvo životného prostredia SR
14. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. 03
006/1.2 MP/2009
Doplnená
0,00 € mesto Giraltovce Ministerstvo životného prostredia SR
14. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. 006/5/2011
006/5.2MP/2009
Doplnená
0,00 € Štátna ochrana prírody SR Ministerstvo životného prostredia SR
21. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. 009/5/2011
005/5.1MP/2009
Doplnená
0,00 € Štátna ochrana prírody SR Ministerstvo životného prostredia SR
14. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. 004/5/2011
004/5.2MP/2009
Doplnená
0,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Ministerstvo životného prostredia SR
14. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. 010/5/2011
002/5.2-5.3MP/2009
Doplnená
0,00 € Štátna ochrana prírody SR Ministerstvo životného prostredia SR
14. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z 089/4.2/2011
033/4.2MP/2010
Doplnená
0,00 € Alternative Energy, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
14. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. 012/5/2011
006/5.3MP/2008
Doplnená
0,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Ministerstvo životného prostredia SR
14. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. 001/5/2011
001/5.3MP/2009
Doplnená
0,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Ministerstvo životného prostredia SR
14. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z113/4.1/2011
045/4.1MP/2009
Doplnená
0,00 € Program separovaného zberu obce Dolné Obdokovce Ministerstvo životného prostredia SR
14. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z092/4.1/2011
060/4.1MP/2009
Doplnená
0,00 € obec Drahňov Ministerstvo životného prostredia SR
14. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu Z 080/4.1/2010
008/4.1MP/2009
Doplnená
0,00 € Obec Telgárt Ministerstvo životného prostredia SR
14. November 2011
Rozhodnutie o zmene projketu č. Z 086/4.5/2011
022/4.5MP/2009
Doplnená
0,00 € Obec Kyselica Ministerstvo životného prostredia SR