Centrálny register zmlúv

Ministerstvo životného prostredia SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z 110/4.1/2011
038/4.1MP/2009
Doplnená
544 650,87 € Hala Strážske – separovaný zber odpadov Ministerstvo životného prostredia SR
14. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z098/4.2/2011
018/4.2MP/2009
Doplnená
13 876 478,79 € MILENIUM Trading, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
14. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z 105/4.1/2011
016/4.1/MP2011
0,00 € Obec Nižná Kamenica Ministerstvo životného prostredia SR
14. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu Z 090/4.1/2011
003/4.1MP/2011
0,00 € Obec Pruské Ministerstvo životného prostredia SR
14. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z 114/4.2/2011
020/4.2MP/2009
Doplnená
0,00 € Mesto Ružomberok Ministerstvo životného prostredia SR
14. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z093/4.1/2011
056/4.1MP/2009
Doplnená
756 090,29 € SLUŽBA, m. p. Stropkov Ministerstvo životného prostredia SR
14. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z087/4.5/2011
012/4.5MP/2009
0,00 € obec Torysa Ministerstvo životného prostredia SR
14. November 2011
Zmluva o poskytnutí NFP č. 030/1.2 MP/2009
030/1.2 MP/2009
Doplnená
0,00 € obec Závadka nad Hronom Ministerstvo životného prostredia SR
15. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z054/4.1/2011
064/4.1MP/2009
Doplnená
0,00 € Mesto Vráble Ministerstvo životného prostredia SR
15. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z049/4.1/2011
035/4.1MP/2009
Doplnená
0,00 € Mesto Kežmarok Ministerstvo životného prostredia SR
15. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z030/4.1/2011
051/4.1MP/2009
Doplnená
0,00 € Združenie obcí EKOLÓG Ministerstvo životného prostredia SR
15. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z117/4.2/2011
023/4.1MP/2009
0,00 € Mesto Snina Ministerstvo životného prostredia SR
15. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z025/4.1/2011
061/4.1MP/2009
Doplnená
0,00 € Mesto Myjava Ministerstvo životného prostredia SR
15. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z058/4.2/2011
031/4.2MP/2009
Doplnená
0,00 € Mesto Želiezovce Ministerstvo životného prostredia SR
15. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z127/4.2/2011
034/4.2MP/2009
Doplnená
0,00 € Mesto Žiar nad Hronom Ministerstvo životného prostredia SR
15. November 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
001/1.2MP/2009
Doplnená
0,00 € Obec Polomka Ministerstvo životného prostredia SR
15. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. 02
028/1.2 MP/2009
Doplnená
0,00 € obec Heľpa Ministerstvo životného prostredia SR
15. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. 02
006/1.1 MP/2009
0,00 € obec Nižná Rybnica Ministerstvo životného prostredia SR
15. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. 01
093/1.2 MP/2010
Doplnená
0,00 € obec Hliník nad Hronom Ministerstvo životného prostredia SR
15. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z134/4.1/2010- Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
027/4.1MP/2009
Doplnená
0,00 € mesto Vranov nad Topľou Ministerstvo životného prostredia SR