Centrálny register zmlúv

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP pre projekt "Projektová dokumentácia ciest I. triedy"
465/CC00/2024
0,00 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy SR
28. Marec 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 006/02I02-29-V01/2023
467/B800/2024
764 723,97 € Technické služby mesta Svidník Ministerstvo dopravy SR
28. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 039/02I02-29-V01/2023
468/B800/2024
2 182 320,72 € Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy SR
28. Marec 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 022/02I02-29-V01/2023
494/B800/2024
379 553,73 € Mesto Liptovský Mikuláš Ministerstvo dopravy SR
28. Marec 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311041CLA4 pre projekt „Realizácia rehabilitačných opatrení v povodí Dunaja“
495/CC00/2024
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ministerstvo dopravy SR
26. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 056/02I02-29-V01/2024
466/B800/2024
1 103 392,83 € Obec Moča Ministerstvo dopravy SR
26. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP pre projekt „Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy IV. etapa“ (311061CUG4)
443/CC00/2024
0,00 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy SR
26. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP pre projekt "Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji, I. etapa" (Z311061DFS9)
442/CC00/2024
0,00 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy SR
26. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP pre projekt "Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v ZA a TN kraji 2. etapa" (Z311061AXB2)
441/CC00/2024
0,00 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy SR
26. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP pre projekt "Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v PO a KE kraji" (Z311061BCZ2)
440/CC00/2024
0,00 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy SR
26. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
444/BJ10/2024
0,00 € Support Q a.s. Ministerstvo dopravy SR
26. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
445/BJ10/2024
0,00 € SEKO-Slovakia s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
26. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
446/BJ10/2024
0,00 € SALATÍN, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
26. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
448/BJ10/2024
0,00 € Remall s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
26. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
449/BJ10/2024
0,00 € REBER s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
26. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
447/BJ10/2024
0,00 € RONY a.s. Ministerstvo dopravy SR
26. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
450/BJ10/2024
0,00 € Obecné lesy Pliešovce s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
26. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
451/BJ10/2024
0,00 € NABRU s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
26. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
452/BJ10/2024
0,00 € MVDr. Ľubomír Čupka Ministerstvo dopravy SR
26. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
453/BJ10/2024
0,00 € MILANO s.r.o. Ministerstvo dopravy SR