Centrálny register zmlúv

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
435/BJ10/2024
0,00 € BED Prešov, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
21. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
436/BJ10/2024
0,00 € Bývanie Prievidza s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
21. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
437/BJ10/2024
0,00 € DDolina, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
21. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
438/BJ10/2024
0,00 € Domo spol. s r.o. Ministerstvo dopravy SR
21. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
439/BJ10/2024
0,00 € CORNET s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
21. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
424/BJ10/2024
0,00 € Housing s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
21. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
425/BJ10/2024
0,00 € CHEOPS production.sk, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
21. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
426/BJ10/2024
0,00 € Insia Delman, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
21. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
427/BJ10/2024
0,00 € Ing. Martin Jančáry Ministerstvo dopravy SR
21. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
431/BJ10/2024
0,00 € Ľubomír Dado Ministerstvo dopravy SR
21. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
432/BJ10/2024
0,00 € Irena Valentová Ministerstvo dopravy SR
20. Marec 2024
EUROPEAN URBAN INITIATIVE Agreement for the implementation of Urban Contact Point activities
405/B800/2024
0,00 € Région Hauts-de-France Ministerstvo dopravy SR
20. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pre projekt "Nákup 10 ks jednosmerných električiek pre Bratislavu"
404/CC00/2024
23 900 000,00 € Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Ministerstvo dopravy SR
20. Marec 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o NFP pre projekt "Trolejbusová trať Hlavná stanica - Patrónka - Riviéra" 311031BNT4
394/CC00/2024
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Ministerstvo dopravy SR
20. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
397/BJ10/2024
0,00 € TOBIX, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
20. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
396/BJ10/2024
0,00 € Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku so sídlom v Prešove Ministerstvo dopravy SR
20. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
388/BJ10/2024
0,00 € Profit real Žilina, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
20. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
389/BJ10/2024
0,00 € PRIVILEGE Košice s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
20. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
390/BJ10/2024
0,00 € Peter Šuch Ministerstvo dopravy SR
20. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
392/BJ10/2024
0,00 € Peter Iľanovský Ministerstvo dopravy SR