Centrálny register zmlúv

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
378/BJ10/2024
0,00 € HALEX s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
18. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
377/BJ10/2024
0,00 € AG PRIMA, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
18. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
376/BJ10/2024
0,00 € Mária Kuzmiaková - MAPAK Ministerstvo dopravy SR
18. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
375/BJ10/2024
0,00 € Ľubomír Drgáň TRIX Ministerstvo dopravy SR
18. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
371/BJ10/2024
0,00 € Ing. Miroslav Balko Ministerstvo dopravy SR
18. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
372/BJ10/2024
0,00 € Janka Húšťová Ministerstvo dopravy SR
18. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
373/BJ10/2024
0,00 € Kolo s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
18. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
374/BJ10/2024
0,00 € Ľubomír Barák-LIBA Ministerstvo dopravy SR
18. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
364/BJ10/2024
0,00 € DISTAHO s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
18. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
365/BJ10/2024
0,00 € Dodola, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
18. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
366/BJ10/2024
0,00 € Dušan Papiak DPD, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
18. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
367/BJ10/2024
0,00 € GASTRO-PEN s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
18. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
368/BJ10/2024
0,00 € Gelios s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
18. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
369/BJ10/2024
0,00 € HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
18. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
370/BJ10/2024
0,00 € Hpcom s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
18. Marec 2024
Analytické činnosti a podpora medzinárodnej spolupráce
345/BI10/2024
18 675,00 € Výskumný ústav spojov, n.o. Ministerstvo dopravy SR
18. Marec 2024
Dodatok k zmluve
0120-PRB/2021/D3
0,00 € Obec Hrabušice Ministerstvo dopravy SR
18. Marec 2024
Zriadenie záložného práva
0081-PRB/2021/Z
0,00 € Obec Trebatice Ministerstvo dopravy SR
18. Marec 2024
Zriadenie záložného práva
0092-PRB/2021/Z
0,00 € Mesto Šahy Ministerstvo dopravy SR
18. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy 1.etapa v BB kraji" (Z311061CTV3)
277/CC00/2024
3 063 896,78 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy SR