Centrálny register zmlúv

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1977/BC00/2023
0,00 € SEKO-Slovakia, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
22. September 2023
Poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov
0022-PRB/2023
348 910,00 € Obec Pakostov Ministerstvo dopravy SR
22. September 2023
Dodatok k zmluve
0056-PRB/2022/D1
0,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Ministerstvo dopravy SR
22. September 2023
Poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
0023-PRB/2023
25 200,00 € Obec Pakostov Ministerstvo dopravy SR
22. September 2023
Dodatok k zmluve
0055-PRB/2022/D2
0,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Ministerstvo dopravy SR
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1988/BC00/2023
0,00 € Codo s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1986/BC00/2023
0,00 € Cedos, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1987/BC00/2023
0,00 € Daniel Vengrin Ministerstvo dopravy SR
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1985/BC00/2023
0,00 € Black Swan Investment Fund 1, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1984/BC00/2023
0,00 € Anna Zaťková Ministerstvo dopravy SR
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1983/BC00/2023
0,00 € ABC HOTEL s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1982/BC00/2023
0,00 € Penzión AQUA, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1981/BC00/2023
0,00 € Realcom IK s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1980/BC00/2023
0,00 € ROMI TRADE s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1979/BC00/2023
0,00 € RR+, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1997/BC00/2023
0,00 € Javist, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1996/BC00/2023
0,00 € INVEST C.G. s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1995/BC00/2023
0,00 € Ing. Samuel Bruss Ministerstvo dopravy SR
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1994/BC00/2023
0,00 € Ing. Jaroslav Žalúdek - LIGNUM Ministerstvo dopravy SR
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1993/BC00/2023
0,00 € DIAMOND trucks & bars, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR