Centrálny register zmlúv

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
895/BJ10/2024
0,00 € R.E. Development Slovakia, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
894/BJ10/2024
0,00 € REMTEX, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
893/BJ10/2024
0,00 € Peter Klepáč s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
892/BJ10/2024
0,00 € PEMAXEU, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
891/BJ10/2024
0,00 € TATRAK, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
890/BJ10/2024
0,00 € Ubytovňa Dubnica s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
885/BJ10/2024
0,00 € REKREATOUR, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
886/BJ10/2024
0,00 € TOP REFAL plus s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
887/BJ10/2024
0,00 € SI INVEST s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
888/BJ10/2024
0,00 € Ubytovňa Teplička s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
889/BJ10/2024
0,00 € PETROV GRUNT, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
884/BJ10/2024
0,00 € Márton & Márton s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
23. Máj 2024
Dohoda o zverení a používaní služobného motorového vozidla
917/DI10/2024
0,00 € Ing. Ondrej Kuruc PhD. Ministerstvo dopravy SR
22. Máj 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb "Servis, údržba a oprava služobných motorových vozidiel"
872/DI10/2024
65 538,06 € AUTO ROTOS s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
22. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
845/BJ10/2024
0,00 € KOUN, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
22. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
844/BJ10/2024
0,00 € Aneri group s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
22. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
836/BJ10/2024
0,00 € Lemar Bau, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
22. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
837/BJ10/2024
0,00 € Kaštieľ Sokoľany s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
22. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
838/BJ10/2024
0,00 € Jenglis, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
22. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
839/BJ10/2024
0,00 € Grif plus, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR