Centrálny register zmlúv

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Október 2023
Dodatok k zmluve
0034-PRB/2021/D1
0,00 € Obec Sečianky Ministerstvo dopravy SR
26. Október 2023
Dodatok k zmluve
0033-PRB/2021/D2
0,00 € Obec Sečianky Ministerstvo dopravy SR
25. Október 2023
Dodatok č. 5 ku kontraktu na rok 2023
2123/C200/2023
231 885 488,64 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy SR
25. Október 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme zo dňa 27. 11. 2020 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 23. 12. 2021, Dodatku č. 2 zo dňa 7. 6. 2022, Dodatku č. 3 zo dňa 22. 12. 2022 a Dodatku č. 4 zo dňa 29. 5. 2023
2151/C300/2023
0,00 € Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Ministerstvo dopravy SR
25. Október 2023
Dodatok č. 3 k Čiastkovej zmluve pre rok 2023 zo dňa 30. 12. 2022
2154/C300/2023
0,00 € Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Ministerstvo dopravy SR
25. Október 2023
Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve o prevádzkovaní, rozvoji a modernizácii železničnej infraštruktúry na roky 2023-2032 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 28. 12. 2022
2148/C300/2023
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy SR
25. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP pre projekt "Modernizácia údržbovej základne - 3. etapa, vozovňa Krasňany - stavebné práce"
2137/AE00/2023
0,00 € Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Ministerstvo dopravy SR
25. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP pre projekt "Modernizácia infraštruktúry pre mestskú dráhovú dopravu v Bratislave – projektová dokumentácia"
2136/AE00/2023
0,00 € Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Ministerstvo dopravy SR
24. Október 2023
Dodatok k zmluve
0067-PRB/2022/D1
0,00 € Obec Zlaté Klasy Ministerstvo dopravy SR
24. Október 2023
Dodatok k zmluve
0116-PRB/2021/D3
0,00 € Obec Žemberovce Ministerstvo dopravy SR
24. Október 2023
Dodatok k zmluve
0117-PRB/2021/D3
0,00 € Obec Žemberovce Ministerstvo dopravy SR
24. Október 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu pre operačný program Integrovaná infraštruktúra sprostredkovateľským orgánom v znení neskorších dodatkov
2122/AE00/2023
0,00 € Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy SR
24. Október 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu pre operačný program Integrovaná infraštruktúra sprostredkovateľským orgánom v znení neskorších dodatkov
2129/AE00/2023
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy SR
24. Október 2023
Zmluva o NFP pre projekt "Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline - realizácia - prvá fáza"
2130/AE00/2023
6 149 951,44 € Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
24. Október 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme pri prevádzkovaní osobnej dopravy na železničnej relácii Bratislava – Dunajská Streda – Komárno
2132/C300/2023
0,00 € Leo Express Slovensko s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
24. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP pre projekt "Modernizácia hnacích koľajových vozidiel (HKV) radu 425"
2134/AE00/2023
30 128 121,78 € Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Ministerstvo dopravy SR
24. Október 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o NFP pre projekt "Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 5. časť"
2133/AE00/2023
33 937 171,24 € Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Ministerstvo dopravy SR
24. Október 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o NFP pre projekt "Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 4. časť"
2131/AE00/2023
34 377 736,24 € Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Ministerstvo dopravy SR
23. Október 2023
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
2124/C200/2023
0,00 € Asociácia autoškôl Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy SR
23. Október 2023
Zriadenie záložného práva
0083-PRB/2021/Z
0,00 € Obec Oľka Ministerstvo dopravy SR