Centrálny register zmlúv

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "DPMP, Nákup parciálnych trolejbusov" (311030BDC1)
2168/CC00/2023
0,00 € Dopravný podnik mesta Prešov, a. s. Ministerstvo dopravy SR
20. November 2023
Dodatok č. 25 k Rámcovej dohode č. 298/DI00/2022 - nákup mobilného telefónu
2167/DI00/2023
360,00 € Orange Slovensko, a. s. Ministerstvo dopravy SR
20. November 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311041BYM6
2163/A800/2023
936 698,80 € Dopravný úrad Ministerstvo dopravy SR
14. November 2023
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode na dodávku kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera č. 941/DI00/2021
2164/DI00/2023
0,00 € Xepap, spol. s r. o. Ministerstvo dopravy SR
14. November 2023
Zmluva o výkone funkcie riaditeľa štátneho podniku uzavretá podľa § 19 ods. 2 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov č. 30680/2023/OÚ/97329-M
2166/DA00/2023
0,00 € Mgr. Jozef Kiss, MA Ministerstvo dopravy SR
14. November 2023
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 874604424-4-2008-DUNZ
2165/DI00/2023
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy SR
9. November 2023
Dohoda o zverení a používaní služobného motorového vozidla.
2161/DI10/2023
0,00 € PhDr. Juraj Lovásik, MPH. Ministerstvo dopravy SR
7. November 2023
Zmluva o výkone funkcie generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky č. 2810/2023/OÚ uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
2162/DA00/2023
0,00 € JUDr. Alexander Sako Ministerstvo dopravy SR
7. November 2023
Partnership Agreement for the support in the implementation of the Knowledge Development strand in the Slovak Republic of the ESPON 2030 Single Operation
2160/B800/2023
0,00 € ESPON EGTC Ministerstvo dopravy SR
31. Október 2023
Kolektívna zmluva Ministerstva dopravy Slovenskej republiky
2158/DA00/2023
0,00 € Základná organizácia SLOVES pri MD SR Ministerstvo dopravy SR
31. Október 2023
Poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
0041-PRB/2023
28 940,00 € Obec Dolná Poruba Ministerstvo dopravy SR
31. Október 2023
Poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov
0040-PRB/2023
324 390,00 € Obec Dolná Poruba Ministerstvo dopravy SR
31. Október 2023
Poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
0039-PRB/2023
30 730,00 € Obec Krivany Ministerstvo dopravy SR
31. Október 2023
Poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov
0038-PRB/2023
441 890,00 € Obec Krivany Ministerstvo dopravy SR
31. Október 2023
Čiastková zmluva na roky 2023 a 2024 k Rámcovej zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme pri prevádzkovaní osobnej dopravy na železničnej relácii Bratislava – Dunajská Streda – Komárno zo dňa 30. 12. 2022 v znení Dodatku č. 1
2159/C300/2023
17 248 156,95 € Leo Express Slovensko s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
31. Október 2023
Dodatok k zmluve
0154-PRB/2021/D2
0,00 € Obec Nová Ves Ministerstvo dopravy SR
31. Október 2023
Dodatok k zmluve
0153-PRB/2021/D3
0,00 € Obec Nová Ves Ministerstvo dopravy SR
30. Október 2023
Kúpna zmluva na dodanie nabíjacích staníc pre elektromobily
2157/DI00/2023
5 705,82 € GreenWay Infrastructure s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
30. Október 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu pre operačný program Integrovaná infraštruktúra sprostredkovateľským orgánom v znení neskorších dodatkov
2156/AE00/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy SR
30. Október 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o NFP pre projekt "DPB, Obnova vozového parku električiek v Bratislave-2.etapa"
2155/AE00/2023
0,00 € Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Ministerstvo dopravy SR