Centrálny register zmlúv

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2023/BC00/2023
0,00 € Jozef Malák, MAJO Ministerstvo dopravy SR
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2022/BC00/2023
0,00 € Zuzana Kosová - Loret Ministerstvo dopravy SR
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2021/BC00/2023
0,00 € Peter Klepáč Ministerstvo dopravy SR
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2020/BC00/2023
0,00 € R&R REAL Trade Group, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2017/BC00/2023
0,00 € VM DIDIK s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2018/BC00/2023
0,00 € R-Cars Ubytovňa, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2019/BC00/2023
0,00 € RADEMAR s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2016/BC00/2023
0,00 € Vodárenská s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2015/BC00/2023
0,00 € ZORNIČKA Bardejov s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2014/BC00/2023
0,00 € Partners Slovakia s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2013/BC00/2023
0,00 € Nový domov s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2012/BC00/2023
0,00 € Lucia Tartaľ Lehocká Ministerstvo dopravy SR
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2009/BC00/2023
0,00 € Some Say s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2010/BC00/2023
0,00 € Slnečný majer s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2011/BC00/2023
0,00 € SK - ING a.s. Ministerstvo dopravy SR
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2008/BC00/2023
0,00 € Stroll, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2007/BC00/2023
0,00 € Súkromná spojená škola EDURAM Ministerstvo dopravy SR
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2006/BC00/2023
0,00 € Zámocká koruna u Hoffera, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2005/BC00/2023
0,00 € Lapáš u Hoffera s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
25. September 2023
ZMLUVA č. 411/1557/NOPIS-SE/2023 o zriadení vecného bremena SO 573-01 - ORL pri preložke cesty I/66 v km 3,8812
2036/C910/2023
0,00 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy SR