Centrálny register zmlúv

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Október 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311152DNR2 pre projekt "Podpora zraniteľných domácností prostredníctvom kompenzácie ich nákladov na energie"
2114/AE00/2023
574 818 539,10 € Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy SR
16. Október 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb a zastupovaní zo dňa 18.04.2019 uzavretý podľa § 269 ods. 2 a § 272 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
2107/C910/2023
0,00 € Eversheds Sutherland (International) LLP Ministerstvo dopravy SR
12. Október 2023
Dodatok č. 23 k Rámcovej dohode č. 298/DI00/2022 - dohoda o prevode telefónneho čísla
2105/DI00/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo dopravy SR
12. Október 2023
Dodatok č. 22 k Rámcovej dohode č. 298/DI00/2022 - dohoda o prevode telefónneho čísla
2090/DI00/2023
0,00 € Orange Slovensko a.s. Ministerstvo dopravy SR
12. Október 2023
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu č. 840 076-060/2023/SM-Na
2106/C910/2023
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy SR
12. Október 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2104/BC00/2023
0,00 € ZBOJSKÁ, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
12. Október 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2101/BC00/2023
0,00 € Mestský podnik služieb Nemšová, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
12. Október 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2102/BC00/2023
0,00 € P.S. INVEST, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
12. Október 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2103/BC00/2023
0,00 € Sofia Stanislavová Ministerstvo dopravy SR
12. Október 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2100/BC00/2023
0,00 € Golden Land s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
12. Október 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2099/BC00/2023
0,00 € Akazins s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
12. Október 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2098/BC00/2023
0,00 € Attila Molnár Ministerstvo dopravy SR
12. Október 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2097/BC00/2023
0,00 € Amibus s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
12. Október 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2094/BC00/2023
0,00 € Leo Industrial Park Corporation, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
12. Október 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2095/BC00/2023
0,00 € D.H.U.STAV2, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
12. Október 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2096/BC00/2023
0,00 € Lechstav, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
12. Október 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2093/BC00/2023
0,00 € Mária Kramárová Ministerstvo dopravy SR
12. Október 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2092/BC00/2023
0,00 € Baník SK s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
12. Október 2023
Rámcová dohoda na dodávku nových pneumatík a diskov
2089/DI10/2023
33 264,55 € Nicholtrackt, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
10. Október 2023
Čiastková zmluva na rozvoj a modernizáciu železničnej infraštruktúry a servisných zariadení na rok 2023
2091/C300/2023
85 559 267,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy SR