Centrálny register zmlúv

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Október 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2103/BC00/2023
0,00 € Sofia Stanislavová Ministerstvo dopravy SR
12. Október 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2100/BC00/2023
0,00 € Golden Land s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
12. Október 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2099/BC00/2023
0,00 € Akazins s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
12. Október 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2098/BC00/2023
0,00 € Attila Molnár Ministerstvo dopravy SR
12. Október 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2097/BC00/2023
0,00 € Amibus s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
12. Október 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2094/BC00/2023
0,00 € Leo Industrial Park Corporation, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
12. Október 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2095/BC00/2023
0,00 € D.H.U.STAV2, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
12. Október 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2096/BC00/2023
0,00 € Lechstav, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
12. Október 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2093/BC00/2023
0,00 € Mária Kramárová Ministerstvo dopravy SR
12. Október 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2092/BC00/2023
0,00 € Baník SK s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
12. Október 2023
Rámcová dohoda na dodávku nových pneumatík a diskov
2089/DI10/2023
33 264,55 € Nicholtrackt, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
10. Október 2023
Čiastková zmluva na rozvoj a modernizáciu železničnej infraštruktúry a servisných zariadení na rok 2023
2091/C300/2023
85 559 267,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy SR
9. Október 2023
Dohoda o zverení a používaní služobného motorového vozidla.
2088/DI10/2023
0,00 € Mgr. Petra Tomčányová Ministerstvo dopravy SR
9. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb programu Multisport
2087/DA10/2023
95 760,00 € Benefit Systems Slovakia, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
9. Október 2023
Dodatok č. 2 k Čiastkovej zmluve zo dňa 21.12.2022
2086/D190/2023
180 000,00 € GARAJ & Partners s. r. o. Ministerstvo dopravy SR
5. Október 2023
Čiastková zmluva k rámcovej dohode o poskytnutí služieb zo dňa 27.07.2022 - Deratizácia a dezinsekcia
2085/DI00/2023
4 400,00 € All clear s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
5. Október 2023
Zriadenie záložného práva
0037-PRB/2021/Z
0,00 € Obec Dolný Vadičov Ministerstvo dopravy SR
5. Október 2023
Dodatok k zmluve
0062-PRB/2021/D4
0,00 € Mesto Trebišov Ministerstvo dopravy SR
5. Október 2023
Dodatok k zmluve
0061-PRB/2021/D4
0,00 € Mesto Trebišov Ministerstvo dopravy SR
5. Október 2023
Poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
0035-PRB/2023
32 380,00 € Obec Granč - Petrovce Ministerstvo dopravy SR