Centrálny register zmlúv

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2012/BC00/2023
0,00 € Lucia Tartaľ Lehocká Ministerstvo dopravy SR
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2009/BC00/2023
0,00 € Some Say s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2010/BC00/2023
0,00 € Slnečný majer s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2011/BC00/2023
0,00 € SK - ING a.s. Ministerstvo dopravy SR
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2008/BC00/2023
0,00 € Stroll, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2007/BC00/2023
0,00 € Súkromná spojená škola EDURAM Ministerstvo dopravy SR
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2006/BC00/2023
0,00 € Zámocká koruna u Hoffera, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2005/BC00/2023
0,00 € Lapáš u Hoffera s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
25. September 2023
ZMLUVA č. 411/1557/NOPIS-SE/2023 o zriadení vecného bremena SO 573-01 - ORL pri preložke cesty I/66 v km 3,8812
2036/C910/2023
0,00 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy SR
25. September 2023
ZMLUVA č. 410/1557/NOPIS-BB/2023 o zriadení vecného bremena SO: 552-00 Dažďová kanalizácia vetvy KOS B
2035/C910/2023
0,00 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy SR
25. September 2023
ZMLUVA č. 409/1557/NOPIS-KO/2023 o zriadení vecného bremena SO: 551-00 Dažďová kanalizácia vetvy Kos A
2034/C910/2023
0,00 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy SR
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2026/BC00/2023
0,00 € JPC s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2027/BC00/2023
0,00 € Ľubomír Drgáň TRIX Ministerstvo dopravy SR
25. September 2023
ZMLUVA č. 408/1557/NOPIS-BB/2023 o zriadení vecného bremena SO: 410-11 Informačný systém
2033/C910/2023
0,00 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy SR
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
2025/BC00/2023
0,00 € KLAK, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
25. September 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o NFP k projektu „ŽSR, Dostavba stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina, I. etapa (1. fáza)“
1992/AE70/2023
0,00 € Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Ministerstvo dopravy SR
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1978/BC00/2023
0,00 € SEBASTIAN SK, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1977/BC00/2023
0,00 € SEKO-Slovakia, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
22. September 2023
Poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov
0022-PRB/2023
348 910,00 € Obec Pakostov Ministerstvo dopravy SR
22. September 2023
Dodatok k zmluve
0056-PRB/2022/D1
0,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Ministerstvo dopravy SR