Centrálny register zmlúv

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 026/02I02-29-V01/2023
2153/B800/2023
1 197 069,46 € Obec Radošina Ministerstvo dopravy SR
26. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 023/02I02-29-V01/2023
2152/B800/2023
789 185,34 € Obec Lemešany Ministerstvo dopravy SR
26. Október 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o NFP pre projekt "Trolejbusy pre Bratislavu"
2149/AE00/2023
0,00 € Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Ministerstvo dopravy SR
26. Október 2023
Dodatok č. 24 k Rámcovej dohode č. 298/DI00/2022 - nákup mobilných telefónov
2145/DI00/2023
7,00 € Orange Slovensko, a. s. Ministerstvo dopravy SR
26. Október 2023
Rámcová dohoda na dodávku predmetov osobnej starostlivosti
2144/DI00/2023
170 163,67 € KAMIKO - HYGIENE s. r. o. Ministerstvo dopravy SR
26. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 029/02I02-29-V01/2023
2150/B800/2023
411 761,11 € Obec Kvakovce Ministerstvo dopravy SR
26. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 024/02I02-29-V01/2023
2147/B800/2023
516 986,98 € Obec Sokolce Ministerstvo dopravy SR
26. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 025/02I02-29-V01/2023
2146/B800/2023
1 205 542,33 € Mesto Nováky Ministerstvo dopravy SR
26. Október 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č.Z311060DFS9 pre projekt "Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji 1. etapa"
2135/A800/2023
17 510 793,29 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy SR
26. Október 2023
Dodatok k zmluve
0110-PRB/2021/D4
0,00 € Obec Obeckov Ministerstvo dopravy SR
26. Október 2023
Dodatok k zmluve
0111-PRB/2021/D3
0,00 € Obec Obeckov Ministerstvo dopravy SR
26. Október 2023
Dodatok k zmluve
0034-PRB/2021/D1
0,00 € Obec Sečianky Ministerstvo dopravy SR
26. Október 2023
Dodatok k zmluve
0033-PRB/2021/D2
0,00 € Obec Sečianky Ministerstvo dopravy SR
25. Október 2023
Dodatok č. 5 ku kontraktu na rok 2023
2123/C200/2023
231 885 488,64 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy SR
25. Október 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme zo dňa 27. 11. 2020 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 23. 12. 2021, Dodatku č. 2 zo dňa 7. 6. 2022, Dodatku č. 3 zo dňa 22. 12. 2022 a Dodatku č. 4 zo dňa 29. 5. 2023
2151/C300/2023
0,00 € Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Ministerstvo dopravy SR
25. Október 2023
Dodatok č. 3 k Čiastkovej zmluve pre rok 2023 zo dňa 30. 12. 2022
2154/C300/2023
0,00 € Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Ministerstvo dopravy SR
25. Október 2023
Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve o prevádzkovaní, rozvoji a modernizácii železničnej infraštruktúry na roky 2023-2032 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 28. 12. 2022
2148/C300/2023
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy SR
25. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP pre projekt "Modernizácia údržbovej základne - 3. etapa, vozovňa Krasňany - stavebné práce"
2137/AE00/2023
0,00 € Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Ministerstvo dopravy SR
25. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP pre projekt "Modernizácia infraštruktúry pre mestskú dráhovú dopravu v Bratislave – projektová dokumentácia"
2136/AE00/2023
0,00 € Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Ministerstvo dopravy SR
24. Október 2023
Dodatok k zmluve
0067-PRB/2022/D1
0,00 € Obec Zlaté Klasy Ministerstvo dopravy SR