Centrálny register zmlúv

Krajský školský úrad, Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Marec 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z43/2012
1 410,00 € Centrum voľného času, Košice Krajský školský úrad, Košice
13. Február 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z15/2012
1 390,00 € Centrum voľného času, Sobrance Krajský školský úrad, Košice
2. Október 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z200/2012
1 380,00 € Spojená škola , Spišská Nová ves Krajský školský úrad, Košice
18. Máj 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z116/2012
1 328,60 € Centrum voľného času ADAM, Spišská Nová Ves Krajský školský úrad, Košice
13. Február 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z18/2012
1 300,00 € Centrum voľného času, Trebišov Krajský školský úrad, Košice
15. Február 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z27/2012
1 300,00 € Centrum voľného času, Rožňava Krajský školský úrad, Košice
9. Máj 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z107/2012
1 300,00 € Športové gymnázium, Košice Krajský školský úrad, Košice
31. Október 2012
Zmluva o prevode správy majetku štátu
Z224/2012
1 267,89 € Krajský školský úrad, Košice Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Košice
13. Február 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z7/2012
1 200,00 € Športové gymnázium, Košice Krajský školský úrad, Košice
15. Február 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z26/2012
1 200,00 € Centrum voľného času, Sobrance Krajský školský úrad, Košice
22. Október 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z215/2012
1 200,00 € Centrum voľného času, Košice Krajský školský úrad, Košice
2. Júl 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z184/2012
1 132,71 € Športové gymnázium, Košice Krajský školský úrad, Košice
13. Február 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z13/2012
1 076,00 € Centrum voľného času, Košice Krajský školský úrad, Košice
16. Máj 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z114/2012
1 051,00 € Súkromné centrum voľného času, Valaliky Krajský školský úrad, Košice
13. Február 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z10/2012
1 000,00 € Centrum voľného času, Gelnica Krajský školský úrad, Košice
22. Marec 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z56/2012
995,24 € Centrum voľného času, Sobrance Krajský školský úrad, Košice
11. Október 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z208/2012
945,00 € Centrum voľného času, Sobrance Krajský školský úrad, Košice
7. Jún 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z154/2012
935,02 € Základná škola, Košice Krajský školský úrad, Košice
20. Apríl 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z89/2012
900,00 € Súkromné gymnázium Krajský školský úrad, Košice
28. November 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z235/2012
900,00 € Centrum voľného času, Sobrance Krajský školský úrad, Košice