Centrálny register zmlúv

Krajský školský úrad, Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Február 2012
Zmluva o prevode správy majetku štátu
Z1/2012
0,00 € Krajský školský úrad v Košiciach Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
3. Február 2012
Zmluva o prevode správy majetku štátu
Z2/2012
0,00 € Krajský školský úrad v Košiciach Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
20. Február 2012
Zmluva o výpožičke
Z29/2012
0,00 € Krajský školský úrad, Košice Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Košice
20. Február 2012
Kolektívna zmluva pre zamestnancov štátnej služby na rok 2012
Z30/2012
Doplnená
0,00 € Krajský školský úrad, Košice ZO OZ PŠaV pri KŠÚ v Košiciach
20. Február 2012
Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2012
Z31/2012
Doplnená
0,00 € Krajský školský úrad, Košice ZO OZ PŠaV pri KŠÚ v Košiciach
20. Február 2012
Zmluva o prevode správy majetku štátu
Z32/2012
0,00 € Krajský školský úrad, Košice Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Košice
20. Február 2012
Zmluva o prevode správy majetku štátu
Z33/2012
0,00 € Krajský školský úrad, Košice Spojená škola internátna, Trebišov
20. Február 2012
Zmluva o prevode správy majetku štátu
Z34/2012
0,00 € Krajský školský úrad, Košice Centrum pedagogicko-psychologic-kého poradenstva a prevencie, Košice
20. Február 2012
Zmluva o prevode správy majetku štátu
Z35/2012
0,00 € Krajský školský úrad, Košice Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Košice
20. Február 2012
Zmluva o prevode správy majetku štátu
Z36/2012
0,00 € Krajský školský úrad, Košice Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Michalovce
20. Február 2012
Zmluva o prevode správy majetku štátu
Z37/2012
0,00 € Krajský školský úrad, Košice Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Trebišov
7. Marec 2012
Zmluva o výpožičke
Z45/2012
Doplnená
0,00 € Krajský školský úrad, Košice Národný ústav celoživotného vzdelávania, Bratislava
21. December 2012
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Z249/2012
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Krajský školský úrad, Košice
21. December 2012
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Z250/2012
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Krajský školský úrad, Košice
13. Júl 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z190/2012
14,00 € Centrum voľného času, Rožňava Krajský školský úrad, Košice
13. Apríl 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z77/2012
30,60 € Základná škola, Košice Krajský školský úrad, Košice
22. Máj 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z125/2012
36,31 € Základná škola, Košice Krajský školský úrad, Košice
1. Jún 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z137/2012
37,50 € Spojená škola, Sečovce Krajský školský úrad, Košice
17. December 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z244/2012
39,80 € Gymnázium Štefana Moyzesa, Moldava nad Bodvou Krajský školský úrad, Košice
23. Máj 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z127/2012
42,01 € Základná škola, Strážske Krajský školský úrad, Košice