Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Krajský školský úrad, Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Október 2012
Zmluva o dielo
Z205/2012
48 582,71 € ATYPSTAV, spol. s. r. o., Košice Krajský školský úrad, Košice
8. Február 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z4/2012
8 355,00 € Centrum voľného času Krajský školský úrad, Košice
28. Marec 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z60/2012
2 600,00 € Centrum voľného času ADAM, Spišská Nová Ves Krajský školský úrad, Košice
20. Apríl 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z87/2012
4 543,00 € Centrum voľného času ADAM, Spišská Nová Ves Krajský školský úrad, Košice
20. Apríl 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z88/2012
4 543,00 € Centrum voľného času ADAM, Spišská Nová Ves Krajský školský úrad, Košice
18. Máj 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z116/2012
1 328,60 € Centrum voľného času ADAM, Spišská Nová Ves Krajský školský úrad, Košice
26. Jún 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z172/2012
4 287,06 € Centrum voľného času ADAM, Spišská Nová Ves Krajský školský úrad, Košice
19. Júl 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z191/2012
2 947,17 € Centrum voľného času ADAM, Spišská Nová Ves Krajský školský úrad, Košice
25. Apríl 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z95/2012
280,31 € Centrum voľného času CVrČek, Moldava nad Bodvou Krajský školský úrad, Košice
13. Február 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z10/2012
1 000,00 € Centrum voľného času, Gelnica Krajský školský úrad, Košice
13. Február 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z14/2012
720,00 € Centrum voľného času, Gelnica Krajský školský úrad, Košice
2. Marec 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
41/2012
515,21 € Centrum voľného času, Gelnica Krajský školský úrad, Košice
15. Jún 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z159/2012
84,58 € Centrum voľného času, Gelnica Krajský školský úrad, Košice
26. Jún 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z176/2012
200,00 € Centrum voľného času, Gelnica Krajský školský úrad, Košice
11. Október 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z209/2012
1 450,00 € Centrum voľného času, Gelnica Krajský školský úrad, Košice
2. November 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z226/2012
400,00 € Centrum voľného času, Gelnica Krajský školský úrad, Košice
13. Február 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z11/2012
2 000,00 € Centrum voľného času, Košice Krajský školský úrad, Košice
13. Február 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z13/2012
1 076,00 € Centrum voľného času, Košice Krajský školský úrad, Košice
20. Február 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z28/2012
8 000,00 € Centrum voľného času, Košice Krajský školský úrad, Košice
2. Marec 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z42/2012
3 743,00 € Centrum voľného času, Košice Krajský školský úrad, Košice