Centrálny register zmlúv

Krajský školský úrad, Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Marec 2012
Zmluva o dielo č. 24022012
Z54/2012
84 400,00 € SEPSTAV s.r.o., Košice Krajský školský úrad, Košice
8. Október 2012
Zmluva o dielo
Z205/2012
48 582,71 € ATYPSTAV, spol. s. r. o., Košice Krajský školský úrad, Košice
12. November 2012
Darovacia zmluva
Z230/2012
17 261,12 € Krajský školský úrad, Košice ZŠ s MŠ s. Marka Križina, Košice - Krásna
8. Február 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z4/2012
8 355,00 € Centrum voľného času Krajský školský úrad, Košice
30. Marec 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z69/2012
8 068,00 € Centrum voľného času, Košice Krajský školský úrad, Košice
20. Február 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z28/2012
8 000,00 € Centrum voľného času, Košice Krajský školský úrad, Košice
15. Marec 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z53/2012
6 532,00 € Športové gymnázium, Košice Krajský školský úrad, Košice
27. Apríl 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z101/2012
6 450,00 € Stredná odborná škola železničná Krajský školský úrad, Košice
16. Apríl 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z78/2012
5 500,00 € Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM, Košice Krajský školský úrad, Košice
6. Jún 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z145/2012
5 033,00 € Centrum voľného času, Košice Krajský školský úrad, Košice
5. Október 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z203/2012
4 700,00 € Centrum voľného času, Košice Krajský školský úrad, Košice
20. Apríl 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z87/2012
4 543,00 € Centrum voľného času ADAM, Spišská Nová Ves Krajský školský úrad, Košice
20. Apríl 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z88/2012
4 543,00 € Centrum voľného času ADAM, Spišská Nová Ves Krajský školský úrad, Košice
14. Máj 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z111/2012
4 379,00 € Spojená škola internátna, Michalovce Krajský školský úrad, Košice
26. Jún 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z172/2012
4 287,06 € Centrum voľného času ADAM, Spišská Nová Ves Krajský školský úrad, Košice
3. Október 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z201/2012
3 750,00 € Centrum voľného času, Rožňava Krajský školský úrad, Košice
2. Marec 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z42/2012
3 743,00 € Centrum voľného času, Košice Krajský školský úrad, Košice
28. Marec 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z59/2012
3 540,00 € Konzervatórium Krajský školský úrad, Košice
27. Apríl 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z102/2012
3 244,00 € Katolícke pedagogické a ketechetické centrum Krajský školský úrad, Košice
9. Máj 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z109/2012
3 140,00 € Centrum voľného času, Trebišov Krajský školský úrad, Košice