Centrálny register zmlúv

Krajský školský úrad, Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Jún 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z146/2012
249,81 € Základná škola Pavla Horova, Michalovce Krajský školský úrad, Košice
4. Jún 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z139/2012
247,54 € Základná škola, Michalovce Krajský školský úrad, Košice
18. Máj 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z122/2012
243,00 € Základná škola, Michalovce Krajský školský úrad, Košice
18. Máj 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z118/2012
231,81 € Gymnázium , Michalovce Krajský školský úrad, Košice
6. Jún 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z143/2012
222,26 € Obchodná akadémia, Košice Krajský školský úrad, Košice
6. September 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z193/2012
220,00 € Hotelová akadámia Krajský školský úrad, Košice
26. Jún 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z171/2012
207,61 € Základná škola, Košice Krajský školský úrad, Košice
17. Apríl 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z84/2012
206,39 € Centrum voľného času, Rožňava Krajský školský úrad, Košice
28. November 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z236/2012
202,89 € Stredná odborná škola železničná, Košice Krajský školský úrad, Košice
23. Máj 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z134/2012
200,00 € Základná škola, Košice Krajský školský úrad, Košice
1. Jún 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z138/2012
200,00 € Diecézny katechetický úrad Košickej arcidiecézy Krajský školský úrad, Košice
4. Jún 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z141/2012
200,00 € Gréckokatolícka eparchia, Košice Krajský školský úrad, Košice
26. Jún 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z176/2012
200,00 € Centrum voľného času, Gelnica Krajský školský úrad, Košice
13. Júl 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z188/2012
200,00 € Základná škola, Michalovce Krajský školský úrad, Košice
9. Máj 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z103/2012
199,59 € Základná škola, Košice Krajský školský úrad, Košice
11. December 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z239/2012
199,20 € Základná škola, Čaňa Krajský školský úrad, Košice
30. Marec 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z68/2012
196,78 € Stredná odborná škola pôšt a telekomunikácií, Košice Krajský školský úrad, Košice
2. Júl 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z177/2012
196,09 € Základná škola, Michalovce Krajský školský úrad, Košice
13. Február 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z19/2012
186,54 € Technická akadémia, Spišská Nová Ves Krajský školský úrad, Košice
25. Apríl 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z94/2012
186,32 € Základná škola, Michalovce Krajský školský úrad, Košice