Centrálny register zmlúv

Krajský školský úrad, Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z115/2012
180,20 € Gymnázium, Košice Krajský školský úrad, Košice
26. Jún 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z166/2012
180,20 € Evanjelické gymnázium J.A.Komenského, Košice Krajský školský úrad, Košice
11. December 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z237/2012
176,56 € Základná škola, Michalovce Krajský školský úrad, Košice
6. Jún 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z147/2012
169,71 € Základná škola Pavla Horova, Michalovce Krajský školský úrad, Košice
26. Jún 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z173/2012
163,00 € Gymnázium Pavla Horova, Michalovce Krajský školský úrad, Košice
21. September 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z196/2012
160,12 € Základná škola, Valaliky Krajský školský úrad, Košice
18. Máj 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z121/2012
152,30 € Centrum voľného času, Veľké Kapušany Krajský školský úrad, Košice
7. Jún 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z152/2012
150,19 € Základná škola, Michalovce Krajský školský úrad, Košice
28. Marec 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z64/2012
150,00 € Gymnázium P.J. Šafárika, Rožňava Krajský školský úrad, Košice
17. December 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z241/2012
150,00 € Základná škola, Michalovce Krajský školský úrad, Košice
21. December 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z251/2012
150,00 € Centrum voľného času, Trebišov Krajský školský úrad, Košice
28. Marec 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z62/2012
149,95 € Gymnázium , Košice Krajský školský úrad, Košice
7. Jún 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z149/2012
149,57 € Stredná odborná škola obchodu a služieb, Michalovce Krajský školský úrad, Košice
22. Marec 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z57/2012
149,27 € Gymnázium , Košice Krajský školský úrad, Košice
3. Apríl 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z71/2012
148,73 € Gymnázium , Michalovce Krajský školský úrad, Košice
22. Máj 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z123/2012
146,65 € Základná škola, Čaňa Krajský školský úrad, Košice
13. Február 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z12/2012
145,35 € SOŠ ekonomická, Spišská Nová Ves Krajský školský úrad, Košice
28. Marec 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z63/2012
144,70 € Základná škola, Čaňa Krajský školský úrad, Košice
13. Február 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z21/2012
140,24 € Gymnázium, Michalovce Krajský školský úrad, Košice
1. Jún 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z136/2012
140,00 € Základná škola, Smižany Krajský školský úrad, Košice