Centrálny register zmlúv

Krajský školský úrad, Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Marec 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z64/2012
150,00 € Gymnázium P.J. Šafárika, Rožňava Krajský školský úrad, Košice
25. Apríl 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z97/2012
567,16 € Gymnázium Pavla Horova, Michalovce Krajský školský úrad, Košice
25. Apríl 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z98/2012
329,20 € Gymnázium Pavla Horova, Michalovce Krajský školský úrad, Košice
26. Jún 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z173/2012
163,00 € Gymnázium Pavla Horova, Michalovce Krajský školský úrad, Košice
16. Máj 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z115/2012
180,20 € Gymnázium, Košice Krajský školský úrad, Košice
13. Február 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z21/2012
140,24 € Gymnázium, Michalovce Krajský školský úrad, Košice
21. December 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z252/2012
386,31 € Gymnázium, Michalovce Krajský školský úrad, Košice
9. Február 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z6/2012
129,36 € Gymnázium, Trebišov Krajský školský úrad, Košice
6. September 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z193/2012
220,00 € Hotelová akadámia Krajský školský úrad, Košice
27. Apríl 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z102/2012
3 244,00 € Katolícke pedagogické a ketechetické centrum Krajský školský úrad, Košice
28. Marec 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z59/2012
3 540,00 € Konzervatórium Krajský školský úrad, Košice
3. Február 2012
Zmluva o prevode správy majetku štátu
Z1/2012
0,00 € Krajský školský úrad v Košiciach Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
3. Február 2012
Zmluva o prevode správy majetku štátu
Z2/2012
0,00 € Krajský školský úrad v Košiciach Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
3. Február 2012
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
Z3/2012
597,49 € Krajský školský úrad v Košiciach Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice
20. Február 2012
Zmluva o výpožičke
Z29/2012
0,00 € Krajský školský úrad, Košice Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Košice
20. Február 2012
Kolektívna zmluva pre zamestnancov štátnej služby na rok 2012
Z30/2012
Doplnená
0,00 € Krajský školský úrad, Košice ZO OZ PŠaV pri KŠÚ v Košiciach
20. Február 2012
Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2012
Z31/2012
Doplnená
0,00 € Krajský školský úrad, Košice ZO OZ PŠaV pri KŠÚ v Košiciach
20. Február 2012
Zmluva o prevode správy majetku štátu
Z32/2012
0,00 € Krajský školský úrad, Košice Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Košice
20. Február 2012
Zmluva o prevode správy majetku štátu
Z33/2012
0,00 € Krajský školský úrad, Košice Spojená škola internátna, Trebišov
20. Február 2012
Zmluva o prevode správy majetku štátu
Z34/2012
0,00 € Krajský školský úrad, Košice Centrum pedagogicko-psychologic-kého poradenstva a prevencie, Košice