Centrálny register zmlúv

Krajský školský úrad, Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Február 2012
Zmluva o prevode správy majetku štátu
Z35/2012
0,00 € Krajský školský úrad, Košice Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Košice
20. Február 2012
Zmluva o prevode správy majetku štátu
Z36/2012
0,00 € Krajský školský úrad, Košice Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Michalovce
20. Február 2012
Zmluva o prevode správy majetku štátu
Z37/2012
0,00 € Krajský školský úrad, Košice Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Trebišov
7. Marec 2012
Zmluva o výpožičke
Z45/2012
Doplnená
0,00 € Krajský školský úrad, Košice Národný ústav celoživotného vzdelávania, Bratislava
31. Október 2012
Zmluva o prevode správy majetku štátu
Z224/2012
1 267,89 € Krajský školský úrad, Košice Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Košice
12. November 2012
Darovacia zmluva
Z230/2012
17 261,12 € Krajský školský úrad, Košice ZŠ s MŠ s. Marka Križina, Košice - Krásna
6. Jún 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z143/2012
222,26 € Obchodná akadémia, Košice Krajský školský úrad, Košice
3. Apríl 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z72/2012
93,60 € Obchodná akadémia, Trebišov Krajský školský úrad, Košice
21. December 2012
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Z249/2012
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Krajský školský úrad, Košice
21. December 2012
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Z250/2012
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Krajský školský úrad, Košice
2. November 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z225/2012
364,30 € Reedukačné centrum, Košice Krajský školský úrad, Košice
20. Marec 2012
Zmluva o dielo č. 24022012
Z54/2012
84 400,00 € SEPSTAV s.r.o., Košice Krajský školský úrad, Košice
13. Február 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z12/2012
145,35 € SOŠ ekonomická, Spišská Nová Ves Krajský školský úrad, Košice
13. Február 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z16/2012
820,00 € SOŠ železničná, Košice Krajský školský úrad, Košice
20. Marec 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z55/2012
696,00 € Spojená škola , Spišská Nová ves Krajský školský úrad, Košice
17. Apríl 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z83/2012
600,00 € Spojená škola , Spišská Nová ves Krajský školský úrad, Košice
2. Október 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z200/2012
1 380,00 € Spojená škola , Spišská Nová ves Krajský školský úrad, Košice
14. Máj 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z110/2012
2 000,00 € Spojená škola internátna, Michalovce Krajský školský úrad, Košice
14. Máj 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z111/2012
4 379,00 € Spojená škola internátna, Michalovce Krajský školský úrad, Košice
7. Marec 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z44/2012
2 000,00 € Spojená škola internátna, Prakovce Krajský školský úrad, Košice