Centrálny register zmlúv

Krajský školský úrad, Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Marec 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z43/2012
1 410,00 € Centrum voľného času, Košice Krajský školský úrad, Košice
7. Marec 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z47/2012
2 774,35 € Centrum voľného času, Košice Krajský školský úrad, Košice
30. Marec 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z69/2012
8 068,00 € Centrum voľného času, Košice Krajský školský úrad, Košice
9. Máj 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z105/2012
1 597,73 € Centrum voľného času, Košice Krajský školský úrad, Košice
23. Máj 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z133/2012
703,59 € Centrum voľného času, Košice Krajský školský úrad, Košice
6. Jún 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z145/2012
5 033,00 € Centrum voľného času, Košice Krajský školský úrad, Košice
5. Október 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z203/2012
4 700,00 € Centrum voľného času, Košice Krajský školský úrad, Košice
22. Október 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z215/2012
1 200,00 € Centrum voľného času, Košice Krajský školský úrad, Košice
26. Október 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z217/2012
399,09 € Centrum voľného času, Košice Krajský školský úrad, Košice
15. Február 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z23/2012
2 650,00 € Centrum voľného času, Rožňava Krajský školský úrad, Košice
15. Február 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z24/2012
820,00 € Centrum voľného času, Rožňava Krajský školský úrad, Košice
15. Február 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z27/2012
1 300,00 € Centrum voľného času, Rožňava Krajský školský úrad, Košice
2. Marec 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z40/2012
844,02 € Centrum voľného času, Rožňava Krajský školský úrad, Košice
17. Apríl 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z84/2012
206,39 € Centrum voľného času, Rožňava Krajský školský úrad, Košice
12. Jún 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z155/2012
844,76 € Centrum voľného času, Rožňava Krajský školský úrad, Košice
13. Júl 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z190/2012
14,00 € Centrum voľného času, Rožňava Krajský školský úrad, Košice
3. Október 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z201/2012
3 750,00 € Centrum voľného času, Rožňava Krajský školský úrad, Košice
19. November 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z232/2012
600,00 € Centrum voľného času, Rožňava Krajský školský úrad, Košice
13. Február 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z15/2012
1 390,00 € Centrum voľného času, Sobrance Krajský školský úrad, Košice
15. Február 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z25/2012
835,00 € Centrum voľného času, Sobrance Krajský školský úrad, Košice