Centrálny register zmlúv

Krajský školský úrad, Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Jún 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z144/2012
249,82 € Základná škola, Košice Krajský školský úrad, Košice
7. Jún 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z154/2012
935,02 € Základná škola, Košice Krajský školský úrad, Košice
26. Jún 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z164/2012
50,00 € Základná škola, Košice Krajský školský úrad, Košice
26. Jún 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z170/2012
595,92 € Základná škola, Košice Krajský školský úrad, Košice
26. Jún 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z171/2012
207,61 € Základná škola, Košice Krajský školský úrad, Košice
2. Júl 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z181/2012
49,47 € Základná škola, Košice Krajský školský úrad, Košice
28. September 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z198/2012
310,21 € Základná škola, Košice Krajský školský úrad, Košice
11. Október 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z204/2012
482,32 € Základná škola, Košice Krajský školský úrad, Košice
10. Október 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z207/2012
49,91 € Základná škola, Košice Krajský školský úrad, Košice
26. Október 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z222/2012
100,00 € Základná škola, Košice Krajský školský úrad, Košice
7. Jún 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z1512012
262,94 € Základná škola, Kysak Krajský školský úrad, Košice
15. Jún 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z161/2012
603,10 € Základná škola, Kysak Krajský školský úrad, Košice
4. Október 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z202/2012
800,00 € Základná škola, Kysak Krajský školský úrad, Košice
26. Október 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z223/2012
349,46 € Základná škola, Kysak Krajský školský úrad, Košice
8. November 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z229/2012
345,66 € Základná škola, Kysak Krajský školský úrad, Košice
13. Apríl 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z76/2012
70,00 € Základná škola, Michalovce Krajský školský úrad, Košice
16. Apríl 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z79/2012
600,00 € Základná škola, Michalovce Krajský školský úrad, Košice
25. Apríl 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z94/2012
186,32 € Základná škola, Michalovce Krajský školský úrad, Košice
25. Apríl 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z96/2012
491,77 € Základná škola, Michalovce Krajský školský úrad, Košice
18. Máj 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z120/2012
768,02 € Základná škola, Michalovce Krajský školský úrad, Košice