Centrálny register zmlúv

Krajský školský úrad, Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Marec 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z53/2012
6 532,00 € Športové gymnázium, Košice Krajský školský úrad, Košice
8. Marec 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z51/2012
850,00 € Gymnázium , Košice Krajský školský úrad, Košice
8. Marec 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z52/2012
700,00 € Gymnázium , Košice Krajský školský úrad, Košice
7. Marec 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z44/2012
2 000,00 € Spojená škola internátna, Prakovce Krajský školský úrad, Košice
7. Marec 2012
Zmluva o výpožičke
Z45/2012
Doplnená
0,00 € Krajský školský úrad, Košice Národný ústav celoživotného vzdelávania, Bratislava
7. Marec 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z46/2012
630,00 € Športové gymnázium, Košice Krajský školský úrad, Košice
7. Marec 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z47/2012
2 774,35 € Centrum voľného času, Košice Krajský školský úrad, Košice
7. Marec 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z48/2012
550,00 € Gymnázium , Košice Krajský školský úrad, Košice
7. Marec 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z49/2012
331,75 € Centrum voľného času, Trebišov Krajský školský úrad, Košice
7. Marec 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z50/2012
96,23 € Gymnázium , Košice Krajský školský úrad, Košice
2. Marec 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z40/2012
844,02 € Centrum voľného času, Rožňava Krajský školský úrad, Košice
2. Marec 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
41/2012
515,21 € Centrum voľného času, Gelnica Krajský školský úrad, Košice
2. Marec 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z42/2012
3 743,00 € Centrum voľného času, Košice Krajský školský úrad, Košice
2. Marec 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z43/2012
1 410,00 € Centrum voľného času, Košice Krajský školský úrad, Košice
1. Marec 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z38/2012
380,00 € Gymnázium , Košice Krajský školský úrad, Košice
1. Marec 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z39/2012
100,00 € Základná škola, Košice Krajský školský úrad, Košice
20. Február 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z28/2012
8 000,00 € Centrum voľného času, Košice Krajský školský úrad, Košice
20. Február 2012
Zmluva o výpožičke
Z29/2012
0,00 € Krajský školský úrad, Košice Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Košice
20. Február 2012
Kolektívna zmluva pre zamestnancov štátnej služby na rok 2012
Z30/2012
Doplnená
0,00 € Krajský školský úrad, Košice ZO OZ PŠaV pri KŠÚ v Košiciach
20. Február 2012
Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2012
Z31/2012
Doplnená
0,00 € Krajský školský úrad, Košice ZO OZ PŠaV pri KŠÚ v Košiciach