Centrálny register zmlúv

Krajský školský úrad, Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Apríl 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z77/2012
30,60 € Základná škola, Košice Krajský školský úrad, Košice
3. Apríl 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z71/2012
148,73 € Gymnázium , Michalovce Krajský školský úrad, Košice
3. Apríl 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z72/2012
93,60 € Obchodná akadémia, Trebišov Krajský školský úrad, Košice
2. Apríl 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z70/2012
55,44 € Gymnázium , Trebišov Krajský školský úrad, Košice
30. Marec 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z67/2012
85,92 € Základná škola M. Lechkého, Košice Krajský školský úrad, Košice
30. Marec 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z68/2012
196,78 € Stredná odborná škola pôšt a telekomunikácií, Košice Krajský školský úrad, Košice
30. Marec 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z69/2012
8 068,00 € Centrum voľného času, Košice Krajský školský úrad, Košice
28. Marec 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z58/2012
3 000,00 € Umelecká spoločnosť GONG Krajský školský úrad, Košice
28. Marec 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z59/2012
3 540,00 € Konzervatórium Krajský školský úrad, Košice
28. Marec 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z60/2012
2 600,00 € Centrum voľného času ADAM, Spišská Nová Ves Krajský školský úrad, Košice
28. Marec 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z61/2012
373,81 € Centrum voľného času, Trebišov Krajský školský úrad, Košice
28. Marec 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z62/2012
149,95 € Gymnázium , Košice Krajský školský úrad, Košice
28. Marec 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z63/2012
144,70 € Základná škola, Čaňa Krajský školský úrad, Košice
28. Marec 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z64/2012
150,00 € Gymnázium P.J. Šafárika, Rožňava Krajský školský úrad, Košice
28. Marec 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z65/2012
126,04 € Centrum voľného času, Veľké Kapušany Krajský školský úrad, Košice
28. Marec 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z66/2012
310,00 € Cirkevná ZŠ sv. Michala, Michalovce Krajský školský úrad, Košice
22. Marec 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z56/2012
995,24 € Centrum voľného času, Sobrance Krajský školský úrad, Košice
22. Marec 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z57/2012
149,27 € Gymnázium , Košice Krajský školský úrad, Košice
20. Marec 2012
Zmluva o dielo č. 24022012
Z54/2012
84 400,00 € SEPSTAV s.r.o., Košice Krajský školský úrad, Košice
20. Marec 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z55/2012
696,00 € Spojená škola , Spišská Nová ves Krajský školský úrad, Košice