Centrálny register zmlúv

Krajský školský úrad, Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Jún 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z174/2012
101,43 € Základná škola, Družstevná pri Hornáde Krajský školský úrad, Košice
15. Február 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z22/2012
99,90 € Základná škola, Košice Krajský školský úrad, Košice
1. Marec 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z39/2012
100,00 € Základná škola, Košice Krajský školský úrad, Košice
13. Apríl 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z77/2012
30,60 € Základná škola, Košice Krajský školský úrad, Košice
17. Apríl 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z81/2012
630,00 € Základná škola, Košice Krajský školský úrad, Košice
17. Apríl 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z82/2012
600,00 € Základná škola, Košice Krajský školský úrad, Košice
17. Apríl 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z85/2012
64,48 € Základná škola, Košice Krajský školský úrad, Košice
20. Apríl 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z90/2012
400,00 € Základná škola, Košice Krajský školský úrad, Košice
20. Apríl 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z91/2012
52,48 € Základná škola, Košice Krajský školský úrad, Košice
25. Apríl 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z99/2012
49,79 € Základná škola, Košice Krajský školský úrad, Košice
27. Apríl 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z100/2012
50,70 € Základná škola, Košice Krajský školský úrad, Košice
9. Máj 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z103/2012
199,59 € Základná škola, Košice Krajský školský úrad, Košice
9. Máj 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z104/2012
45,60 € Základná škola, Košice Krajský školský úrad, Košice
16. Máj 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z113/2012
52,50 € Základná škola, Košice Krajský školský úrad, Košice
18. Máj 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z117/2012
50,38 € Základná škola, Košice Krajský školský úrad, Košice
22. Máj 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z125/2012
36,31 € Základná škola, Košice Krajský školský úrad, Košice
23. Máj 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z129/2012
50,25 € Základná škola, Košice Krajský školský úrad, Košice
23. Máj 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z132/2012
100,18 € Základná škola, Košice Krajský školský úrad, Košice
23. Máj 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z134/2012
200,00 € Základná škola, Košice Krajský školský úrad, Košice
4. Jún 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z140/2012
49,18 € Základná škola, Košice Krajský školský úrad, Košice