Centrálny register zmlúv

Krajský školský úrad, Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Máj 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z121/2012
152,30 € Centrum voľného času, Veľké Kapušany Krajský školský úrad, Košice
28. Marec 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z66/2012
310,00 € Cirkevná ZŠ sv. Michala, Michalovce Krajský školský úrad, Košice
1. Jún 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z138/2012
200,00 € Diecézny katechetický úrad Košickej arcidiecézy Krajský školský úrad, Košice
26. Jún 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z166/2012
180,20 € Evanjelické gymnázium J.A.Komenského, Košice Krajský školský úrad, Košice
4. Jún 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z141/2012
200,00 € Gréckokatolícka eparchia, Košice Krajský školský úrad, Košice
17. December 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z244/2012
39,80 € Gymnázium Štefana Moyzesa, Moldava nad Bodvou Krajský školský úrad, Košice
1. Marec 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z38/2012
380,00 € Gymnázium , Košice Krajský školský úrad, Košice
7. Marec 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z48/2012
550,00 € Gymnázium , Košice Krajský školský úrad, Košice
7. Marec 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z50/2012
96,23 € Gymnázium , Košice Krajský školský úrad, Košice
8. Marec 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z51/2012
850,00 € Gymnázium , Košice Krajský školský úrad, Košice
8. Marec 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z52/2012
700,00 € Gymnázium , Košice Krajský školský úrad, Košice
22. Marec 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z57/2012
149,27 € Gymnázium , Košice Krajský školský úrad, Košice
28. Marec 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z62/2012
149,95 € Gymnázium , Košice Krajský školský úrad, Košice
1. Jún 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z135/2012
502,28 € Gymnázium , Košice Krajský školský úrad, Košice
26. Október 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z218/2012
700,00 € Gymnázium , Košice Krajský školský úrad, Košice
19. December 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z246/2012
250,33 € Gymnázium , Košice Krajský školský úrad, Košice
3. Apríl 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z71/2012
148,73 € Gymnázium , Michalovce Krajský školský úrad, Košice
18. Máj 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z118/2012
231,81 € Gymnázium , Michalovce Krajský školský úrad, Košice
2. Apríl 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z70/2012
55,44 € Gymnázium , Trebišov Krajský školský úrad, Košice
16. Apríl 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z78/2012
5 500,00 € Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM, Košice Krajský školský úrad, Košice