Centrálny register zmlúv

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Máj 2011
Zmluva č. 1 o nájme nebytových priestorov
NR_MAT_2011_009
0,00 € Stredná odborná škola drevárska Metodicko-pedagogické centrum
26. Máj 2011
Zmluva č. 2 o nájme nebytových priestorov
NR_MAT_2011_010
0,00 € Stredná odborná škola drevárska Metodicko-pedagogické centrum
26. Máj 2011
Zmluva o poskytnutí služby uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
PKR_2011_023
0,00 € Ing. Ľubomír Marko - SMF Metodicko-pedagogické centrum
27. Máj 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
BB_MAT_2011_001
0,00 € Základná škola Metodicko-pedagogické centrum
27. Máj 2011
Zmluva č. 302 - 1 o nájme nebytových priestorov
BB_MAT_2011_002
0,00 € Materská škola Metodicko-pedagogické centrum
27. Máj 2011
Zmluva č. 12/2011/Sv o nájme nebytových priestorov
BB_MAT_2011_004
0,00 € Základná škola Metodicko-pedagogické centrum
27. Máj 2011
Zmluva č.1/2011 o nájme nebytových priestorov
BB_MAT_2011_005
0,00 € Materská škola - Óvoda Metodicko-pedagogické centrum
27. Máj 2011
Zmluva č. 3/2011/ŠI o nájme nebytových priestorov
BB_MAT_2011_006
0,00 € Stredná odborná škola drevárska Metodicko-pedagogické centrum
27. Máj 2011
Zmluva č. 2/2011 o nájme nebytových priestorov
BB_MAT_2011_007
0,00 € Základná škola Pavla Dobšinského Metodicko-pedagogické centrum
27. Máj 2011
Zmluva č. 1/ 2011 o nájme nebytových priestorov
BB_MAT_2011_008
0,00 € Základná škola J.A.Komenského Metodicko-pedagogické centrum
2. Jún 2011
Zmluva č. 05/2011 o nájme nebytových priestorov
PKR_2011_015
0,00 € Základná škola, Tr. SNP 20 Metodicko-pedagogické centrum
2. Jún 2011
Zmluva č. 1/2011 o nájme nebytových priestorov
PKR_2011_014
0,00 € Základná škola Metodicko-pedagogické centrum
2. Jún 2011
Zmluva č. 5/2011 o nájme nebytových priestorov
BB_MPC_2011_015
0,00 € Základná škola Metodicko-pedagogické centrum
2. Jún 2011
Zmluva o poskytovaní služieb
BB_MAT_2011_009
0,00 € Základná škola Metodicko-pedagogické centrum
3. Jún 2011
Z m l u v a č. 10/2010 o nájme nebytových priestorov
NR_MAT_2011_001
0,00 € Základná škola Metodicko-pedagogické centrum
3. Jún 2011
Zmluva č. 1/2011 o nájme nebytových priestorov
NR_MAT_2011_002
0,00 € Základná škola Metodicko-pedagogické centrum
8. Jún 2011
Zmluva č.2 o nájme nebytových priestorov
NR_MAT_2011_004
0,00 € Materská škola Janka Kráľa Metodicko-pedagogické centrum
3. Jún 2011
Z m l u v a č. 1-2011 o nájme nebytových priestorov
NR_MAT_2011_006
0,00 € Základná škola Metodicko-pedagogické centrum
3. Jún 2011
Z m l u v a č. 1/2011 o nájme nebytových priestorov
NR_MAT_2011_007
0,00 € Základná škola Metodicko-pedagogické centrum
3. Jún 2011
Zmluva č. 10/2010 o nájme nebytových priestorov
NR_MAT_2011_008
0,00 € Základná škola Metodicko-pedagogické centrum