Centrálny register zmlúv

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Apríl 2015
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPV/38/2013
0448/2013-D6
17 970 644,89 € Metodicko-pedagogické centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
23. Jún 2015
Dodatok č. 7 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPV/38/2013
0448/2013-D7
17 970 644,89 € Metodicko-pedagogické centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
26. Máj 2015
RÁMCOVÁ DOHODA
2015_MPC_GR_030
Doplnená
15 618 154,68 € AGEM COMPUTERS spol. s r.o. Metodicko-pedagogické centrum
24. Máj 2024
CONTRIBUTION AGREEMENT FOR THE IMPLEMENTATION OF THE ERASMUS+PROGRAMME AND THE EUROPEAN SOLIDARITY CORPS PROGRAMME
EAC-2024-0044
11 071 662,00 € European Commission Národný inštitút vzdelávania a mládeže
17. Máj 2023
CONTRIBUTION AGREEMENT FOR THE IMPLEMENTATION OF THE ERASMUS+PROGRAMME AND THE EUROPEAN SOLIDARITY CORPS PROGRAMME
EAC-2023- 0045
10 469 880,00 € European Commission Národný inštitút vzdelávania a mládeže
29. September 2011
KÚPNA ZMLUVA NA DODANIE VÝPOČTOVEJ A KANCELÁRSKEJ TECHNIKY č. 50
2011_PKR_GR_007
9 130 434,00 € DATALAN, a.s. Metodicko-pedagogické centrum
26. Máj 2015
RÁMCOVÁ DOHODA
2015_MPC_GR_029
7 484 820,00 € Atos IT Solutions and Services s.r.o. Metodicko-pedagogické centrum
9. Jún 2014
ZMLUVA O PRENÁJME MODERNÉHO KOMUNIKAČNÉHO SYSTÉMU uzavretá medzi zmluvnými stranami v súlade s ustanovením § 269 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
2014_MPC_GR_020
Doplnená
4 670 000,00 € SOITRON, s.r.o. Metodicko-pedagogické centrum
28. August 2014
ZMLUVA O DIELO uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č.618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisicich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov
2014_MPC_GR_036
2 772 960,00 € Filmpark production s.r.o. Metodicko-pedagogické centrum
28. August 2014
ZMLUVA O DIELO uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č.618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisicich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov
2014_MPC_GR_036
2 772 960,00 € Združenie Animačný ateliér detí a mládeže Metodicko-pedagogické centrum
6. August 2012
KÚPNA ZMLUVA O DODÁVKE TLAČOVÝCH MATERIÁLOV
2012_MPC_GR_0015
2 265 000,00 € Rokus, s.r.o. Metodicko-pedagogické centrum
28. Júl 2014
KÚPNA ZMLUVA uzavretá medzi zmluvnými stranami v súlade s ustanovením§ 409 a nás!. zákona č. 513/ 1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
2014_MPC_GR_028
2 141 000,00 € DATALAN, a.s. Metodicko-pedagogické centrum
23. Marec 2012
RÁMCOVÁ DOHODA
2012_MPC_GR_0002
2 100 000,00 € KASICO, a.s. Metodicko-pedagogické centrum
16. Október 2023
Kúpna zmluva č. 048806872300
2023_NIVaM_OVR_060
2 080 000,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Národný inštitút vzdelávania a mládeže
28. Jún 2012
Zmluva o poskytovaní služieb spojených so zabezpečovaním stravovacích poukážok
2012_MPC_GR_0013
Doplnená
1 431 270,00 € DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. Metodicko-pedagogické centrum
23. November 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 07/2021 uzavretej podľa § 2 ods. 5 písm. g) a 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. Objednávateľa: 07/2021 č. Poskytovateľa: 21zmlu441
01/07/2021
1 268 358,12 € NUPSESO, a.s., Národný inštitút vzdelávania a mládeže
26. Júl 2012
KÚPNA ZMLUVA
2012_MPC_GR_0014
999 000,00 € Tibor Varga TSV PAPIER Metodicko-pedagogické centrum
22. Máj 2014
Čiastková zmluva
2014/4-1-1
948 872,42 € AutoCont SK a.s. Metodicko-pedagogické centrum
1. Jún 2023
Zmluva o dielo
2023_NIVaM_OVR_022
Doplnená
1 077 706,58 € MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
3. Marec 2015
KÚPNA ZMLUVA
2015_MPC_GR_016
931 000,00 € KVANT spol. s r.o. Metodicko-pedagogické centrum