Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Jún 2024
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. OPNV/2024/0237
OPNV/2024/0237
0,00 € Veronika Boháčová Národný inštitút vzdelávania a mládeže
21. Jún 2024
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. OPNV/2024/0236
OPNV/2024/0236
0,00 € Mgr. Zdenka Liščinská Národný inštitút vzdelávania a mládeže
21. Jún 2024
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. OPNV/2024/0240
OPNV/2024/0240
0,00 € Lukáš Kičura Národný inštitút vzdelávania a mládeže
21. Jún 2024
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. OPNV/2024/0242
OPNV/2024/0242
0,00 € Spišovská Tamara Národný inštitút vzdelávania a mládeže
21. Jún 2024
OPNV/2024/0235
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. OPNV/2024/0235
0,00 € Ing.Peter Vargovčík Národný inštitút vzdelávania a mládeže
21. Jún 2024
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. OPNV/2024/0241
OPNV/2024/0241
0,00 € Pavol Emanuel Laban Národný inštitút vzdelávania a mládeže
21. Jún 2024
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. OPNV/2024/0238
OPNV/2024/0238
0,00 € Tomáš Čakan Národný inštitút vzdelávania a mládeže
21. Jún 2024
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. OPNV/2024/0239
OPNV/2024/0239
0,00 € Ema Karabinošová Národný inštitút vzdelávania a mládeže
21. Jún 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre organizáciu a zabezpečenie celoštátneho kola súťaže POZNAJ SLOVENSKÚ REČ
OPNV/661/2024
0,00 € Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Národný inštitút vzdelávania a mládeže
19. Jún 2024
Rámcová dohoda o poskytnutí mentorských služieb v rámci projektov Europe Goes Local a Democracy Reloading
2024_NIVAM_NAE_20
4 320,00 € Centrum pre aktívne vzdelávanie a rozvoj osobnosti Národný inštitút vzdelávania a mládeže
19. Jún 2024
Rámcová dohoda o poskytnutí mentorských služieb v rámci projektov Europe Goes Local a Democracy Reloading
2024_NIVAM_NAE_21
4 320,00 € Petra Papierniková Národný inštitút vzdelávania a mládeže
19. Jún 2024
Rámcová dohoda o poskytnutí mentorských služieb v rámci projektov Europe Goes Local a Democracy Reloading
2024_NIVAM_NAE_22
4 320,00 € Radoslav Plánička Národný inštitút vzdelávania a mládeže
19. Jún 2024
ZMLUVA O VYTVORENÍ SPOLOČNÉHO DIELA A LICENČNÁ ZMLUVA
2024_NIVaM_KGR_062
1 500,00 € doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD., doc. PhDr. Adriana Kičková, PhD., Mgr. Zuzana Danišková, PhD., Národný inštitút vzdelávania a mládeže
19. Jún 2024
Dohoda o grante na realizáciu národného vzdelávacieho kurzu KOMPAS o výchove k ľudským právam „Ako hovoriť s mládežou o ľudských právach prostredníctvom neformálneho vzdelávania“ v Slovenskej republike
GR02/2024
5 874,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Rada Európy
18. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestoroch
2024_NIVaM_OVR_053
85 632,96 € Andrea Gašparovičová Národný inštitút vzdelávania a mládeže
17. Jún 2024
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. OPNV/2024/0251
OPNV/2024/0251
0,00 € Adrianna Janáčková Národný inštitút vzdelávania a mládeže
17. Jún 2024
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. OPNV/2024/0252
OPNV/2024/0252
0,00 € Gabriela Andrejková Národný inštitút vzdelávania a mládeže
17. Jún 2024
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. OPNV/2024/0249
OPNV/2024/0249
0,00 € Matej Bachníček Národný inštitút vzdelávania a mládeže
17. Jún 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024_NIVaM_OMKZ_ZoD_049
0,00 € Boglárka Kurka Ivanegová Národný inštitút vzdelávania a mládeže
17. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
2024_NIVaM_OVR_059
0,00 € DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Národný inštitút vzdelávania a mládeže