Centrálny register zmlúv

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Október 2011
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
2011_MPC_GR_268
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Metodicko-pedagogické centrum
25. Október 2011
Zmluva o dodávke prác a služieb
2011_MRK_PO_PO_009
Doplnená
0,00 € Dobro s.r.o. Prešov Metodicko-pedagogické centrum
25. Október 2011
Zmluva o poskytovaní služieb
2011_MAT_PO_KE_005
0,00 € Technická univerzita v Košiciach Fakulta elektrotechniky a informatiky Metodicko-pedagogické centrum
3. November 2011
Zmluva o poskytnutí služby
2011_MPC_PO_PO_008
0,00 € ABCreative s.r.o. Metodicko-pedagogické centrum
4. November 2011
Zmluva o dodávke prác a služieb
2011_MRK_BB_BB_011
Doplnená
0,00 € Boris Poliček Metodicko-pedagogické centrum
4. November 2011
Nájomná zmluva
2011_MAT_BA_NR_006
0,00 € NSK-Stredná odborná škola technická Metodicko-pedagogické centrum
7. November 2011
Zmluva o pripojení na poskytovanie elektronickej komunikačnej služby cez pevné pripojenie
2011_MRK_PO_PO_012
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Metodicko-pedagogické centrum
7. November 2011
Zmluva o pripojení na poskytovanie elektronickej komunikačnej služby cez pevné pripojenie
2011_MRK_PO_PO_013
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Metodicko-pedagogické centrum
10. November 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2011_MPC_BB_BB_008
0,00 € FEVE s.r.o. Metodicko-pedagogické centrum
14. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku
2011_PKR_GR_BZ_130
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná umelecká škola
14. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_131
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola
14. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_133
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s MŠ
14. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_134
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola Jána Amosa Komenského
14. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_135
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola
14. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_136
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola
14. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_137
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Stredná odborná škola drevárska
14. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_138
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s MŠ
14. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_139
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Obchodná akadémia
14. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_140
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola
14. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_143
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Spojená škola