Centrálny register zmlúv

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_225
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum CZŠ sv. Juraja
23. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_226
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Gymnázium
23. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_228
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola, Školská 389, Sačurov
23. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_230
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola JUH 1054 Vranov nad Topľou
23. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_231
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Cirkevná spojená škola
23. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_233
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Hotelová akadémia Jána Andraščíka
23. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_234
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Pedagogická a sociálna akadémia
23. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_235
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Spojená škola
25. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_097
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná umelecká škola Ladislava Mokrého
25. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_098
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum ZŠ J. Kovátsa s VJM
25. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_099
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum ZŠ L. Tarczyho s VJM
25. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_100
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum ZŠ Mateja Korvína s VJM – Corvin Mátyás Alapiskola
25. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_101
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum ZŠ s MŠ Józsefa Kossányiho s VJM
25. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_102
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Cirkevné gymnázium Panny Márie s vyučovacím jazykom maďarským, Brnenské námestie 15, Kolárovo
25. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_103
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Stredná odborná škola - Szakközépiskola
25. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_104
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Stredná priemyselná škola stavebná - Építöipari Szakközépiskola
25. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_106
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola
25. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_107
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola
25. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_108
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Cirkevné gymnázium VJM
25. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_109
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Stredná priemyselná škola, Ul.Františka Hečku 25, Levice