Centrálny register zmlúv

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_110
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Obchodná akadémia
25. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_111
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Stredná odborná škola
25. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_112
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum SOŠ technická
25. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_113
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola Lajosa Pongrácza s VJM – Pongrácz Lajos Alapiskola
25. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_114
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Obchodná akadémia
25. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_117
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum ZŠ Jánosa Stampayho s VJM - Stampay János Alapiskola
25. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_118
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Cirkevná základná škola Antona Bernoláka
25. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_119
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky
25. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_123
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Gymnázium, Bernolákova 37, Šurany
25. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_125
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola
25. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_127
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Gymnázium Janka Kráľa, Ul.SNP 3, Zlaté Moravce
25. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_128
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Stredná odborná škola polytechnická
25. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_122
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Gymnázium - Gimnázium
25. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_129
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Gymnázium Hansa Selyeho s VJM
30. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_165
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Gymnázium Andreja Sládkoviča
30. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_166
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
30. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_167
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Spojená škola
30. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_169
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho
30. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_170
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s MŠ Karola Rapoša
30. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_171
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola