Centrálny register zmlúv

NŠC

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Jún 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory v športe
02/TOP/803/2022
0,00 € SKI TEAM VLHA, s.r.o. NŠC
9. Jún 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/IŠT/109-2022
0,00 € Lucia Gajdošíková NŠC
6. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí systému ERANET a súvisiacich služieb
29 2022
1 500,00 € INNOVIS, s.r.o. NŠC
2. Jún 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/IŠT/103-2022
0,00 € Laura Domčeková NŠC
2. Jún 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/IŠT/102-2022
0,00 € Silvia Solymosyová NŠC
2. Jún 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/IŠT/101-2022
0,00 € Jozef Solymosy NŠC
1. Jún 2022
Rámcová dohoda pre upgrade webstránky NŠC, pravidelnú aktualizáciu, správu a tvorbu atraktívneho obsahu
28 2022
0,00 € SwissTech, s.r.o. NŠC
26. Máj 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/IŠT/89-2022
0,00 € Marko Havran NŠC
26. Máj 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/IŠT/826-2022
0,00 € Veronika Bukasová NŠC
23. Máj 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/IŠT/90-2022
0,00 € Emma Piatková NŠC
23. Máj 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/IŠT/88-2022
0,00 € Laura Roglová NŠC
23. Máj 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/IŠT/87-2022
0,00 € Šimon Adamov NŠC
23. Máj 2022
Mandátna zmluva
27 2022
0,00 € Slovenská olympijská marketingová spoločnosť, a.s. NŠC
20. Máj 2022
Kúpna zmluva B00205/2022
21 2022
11 200,00 € AUTOPOLIS, a.s. NŠC
17. Máj 2022
Zmluva o vytvorení diela
20 2022
0,00 € Doc. Dana Masaryková, PhD. NŠC
12. Máj 2022
Rámcová dohoda na dodanie tovarov (reklamných predmetov) pre NŠC v súvislosti s organizovaním podujatí počas roka 2022
19 2022
Doplnená
179 146,32 € MTS Systems s.r.o. NŠC
28. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri realizácii športovej činnosti a pri plnení verejného záujmu v športe uzatvorenej dňa 25.2.2022
7 2022-1
0,00 € ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA NŠC
26. Apríl 2022
Rámcová dohoda pre poskytovania Ubytovania a stravovania na rok 2022
17 2022
Doplnená
0,00 € HORECA GROUP s.r.o. NŠC
26. Apríl 2022
Zmluva o odborných službách
18 2022
24 014,64 € Readvise, spol. s r.o. NŠC
25. Apríl 2022
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
14 2022
300,00 € Zdeněk Haník Národné športové centrum