Centrálny register zmlúv

NŠC

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Máj 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/IŠT/90-2022
0,00 € Emma Piatková NŠC
23. Máj 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/IŠT/88-2022
0,00 € Laura Roglová NŠC
23. Máj 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/IŠT/87-2022
0,00 € Šimon Adamov NŠC
23. Máj 2022
Mandátna zmluva
27 2022
0,00 € Slovenská olympijská marketingová spoločnosť, a.s. NŠC
20. Máj 2022
Kúpna zmluva B00205/2022
21 2022
11 200,00 € AUTOPOLIS, a.s. NŠC
17. Máj 2022
Zmluva o vytvorení diela
20 2022
0,00 € Doc. Dana Masaryková, PhD. NŠC
12. Máj 2022
Rámcová dohoda na dodanie tovarov (reklamných predmetov) pre NŠC v súvislosti s organizovaním podujatí počas roka 2022
19 2022
Doplnená
179 146,32 € MTS Systems s.r.o. NŠC
28. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri realizácii športovej činnosti a pri plnení verejného záujmu v športe uzatvorenej dňa 25.2.2022
7 2022-1
0,00 € ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA NŠC
26. Apríl 2022
Rámcová dohoda pre poskytovania Ubytovania a stravovania na rok 2022
17 2022
Doplnená
0,00 € HORECA GROUP s.r.o. NŠC
26. Apríl 2022
Zmluva o odborných službách
18 2022
24 014,64 € Readvise, spol. s r.o. NŠC
25. Apríl 2022
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
14 2022
300,00 € Zdeněk Haník Národné športové centrum
25. Apríl 2022
Zmluva o dielo
15 2022
300,00 € Craig Edward Ramsay Národné športové centrum
25. Apríl 2022
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
16 2022
200,00 € Graňák Dominik Národné športové centrum
22. Apríl 2022
Zmluva o vytvorení diela
13 2022
100,00 € Peter Lopata, PhD. NŠC
31. Marec 2022
Rámcová dohoda pre vytvorenie dostatočnej marketingovej podpory a propagácie NŠC
12 2022
0,00 € Verteco, s.r.o. NŠC
25. Marec 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory v športe
02/KL/110-2022
0,00 € Športový kub ESL NŠC
22. Marec 2022
Rámcová dohoda pre poskytovanie služieb organizovania podujatí, kultúrnych podujatí a seminárov pre rok 2022
11 2022
Doplnená
0,00 € Helket s. r. o. NŠC
16. Marec 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 02/KL/32-2021 o spoločnom uskutočnení projektu podpory v športe
02/KL/32-2021/1
0,00 € Sport Rysy klub NŠC
11. Marec 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory v športe
02/KL/109-2022
0,00 € Ski klub Donovaly NŠC
11. Marec 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 02/KL/107-2022 o spoločnom uskutočnení projektu podpory v športe
02/KL/107-2022/1
0,00 € Lyžiarsky klub Ružomberok NŠC