Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Výskumná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Apríl 2023
Rámcová dohoda
06/23
1 829,95 € MIKO KÁVA, s.r.o. Výskumná agentúra
13. Apríl 2023
Nájomná zmluva
07/23
460,80 € MIKO KÁVA, s.r.o. Výskumná agentúra
9. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb DTCA
4/2023
1 955,52 € D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. Výskumná agentúra
27. Február 2023
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu "Budovanie excelencie v oblasti projektového manažmentu a administrácie cez úzku spoluprácu"
BIN SGS03_2022_003/1/23
178 808,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Výskumná agentúra
16. Február 2023
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu "Bergen Bratislava: výmena poznania a ľudského kapitálu"
BIN SGS03_2022_001/99/22
176 393,25 € Univerzita Komenského v Bratislave Výskumná agentúra
14. Február 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. Z202214608_Z
3/23
0,00 € LASER servis, spol. s.r.o. Výskumná agentúra
13. Január 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
102
0,00 € BIOMETRIC spol. s. r. o. Výskumná agentúra
13. Január 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri realizácii diela a poskytovaní služieb
102/22
1 742,40 € BIOMETRIC, spol. s r.o. Výskumná agentúra
11. Január 2023
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu "Innovative lighting solutions made of solid wood and natural materials"
BIN SGS01_2020_011/97/22
166 176,00 € Setup.lighting s.r.o. Výskumná agentúra
10. Január 2023
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu "ELDIS-SOCIO (Digitalisation for ELderly and persons with DISabilities in SOCIal services)"
BIN01_2021_003/95/22
1 457 009,18 € WELLNEA s. r. o., r. s. p. Výskumná agentúra
9. Január 2023
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu "Inteligentné systémy ako nástroj znižovania uhlíkovej stopy zelených priemyselných technológií"
BIN SGS03_2022_002/96/22
199 944,20 € Žilinská univerzita v Žiline Výskumná agentúra
15. December 2022
Dohoda o urovnaní
98/22
102 633,29 € Korporátne služby s.r.o. Výskumná agentúra
22. November 2022
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu "Centrum predmetov s otvoreným obsahom"
BIN SGS02_2021_004/92/22
200 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Výskumná agentúra
21. November 2022
Poistná zmluva Colonnade Insurance S.A. č. 8-863-014387
94/2022
1 260,88 € Colonnade Insurance, S.A. Výskumná agentúra
11. November 2022
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu "Pripravení na 21. storočie"
BIN SGS02_2021_008/90/22
158 850,00 € Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice Výskumná agentúra
11. November 2022
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu "Budúce inovácie v učení vedy už dnes"
BIN SGS02_2021_010/86/22
47 030,00 € Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava Výskumná agentúra
9. November 2022
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu "Výskum a implementácia zelených inovácií v krajinnej architektúre"
BIN SGS02_2021_013/81/22
179 175,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Výskumná agentúra
9. November 2022
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu "Univerzita podporujúca inteligentné aktívne starnutie"
BIN SGS02_2021_002/89/22
156 366,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Výskumná agentúra
9. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb
93/22
0,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. Výskumná agentúra
3. November 2022
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu "Rozvoj moderného strojárskeho vzdelávacieho programu v oblasti zelenej inteligentnej výroby"
BIN SGS02_2021_007/83/22
199 647,95 € Žilinská univerzita v Žiline Výskumná agentúra