Centrálny register zmlúv

Výskumná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I03-03-V02-00022/2023/VA
195 339,20 € Trnavská univerzita v Trnave Výskumná agentúra
27. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I03-03-V02-00030/2023/VA
111 269,60 € Žilinská univerzita v Žiline Výskumná agentúra
24. Október 2023
ZMLUVA O PRÍSPEVKU č. 10/23
10/23
9 384,00 € Spojená škola Výskumná agentúra
24. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00035/2023/VA
4 000,00 € Space scAvengers s. r. o. Výskumná agentúra
23. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I03-03-V02-00045/2023/VA
48 834,80 € Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia Výskumná agentúra
20. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I03-03-V02-00008/2023/VA
55 634,80 € Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia Výskumná agentúra
19. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I03-03-V02-00037/2023/VA
48 834,80 € Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i. Výskumná agentúra
17. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I03-03-V02-00001/2023/VA
55 634,80 € Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia Výskumná agentúra
17. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I03-03-V02-00024/2023/VA
48 834,80 € Ekonomická univerzita v Bratislave Výskumná agentúra
17. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00014/2023/VA
46 000,00 € Kempelenov inštitút inteligentných technológii, v anglickom jazyku Kempelen Insitute of Inteligent Technologies Výskumná agentúra
17. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I03-03-V02-00031/2023/VA
166 904,40 € Biomedicínske centrum SAV, v. v. i Výskumná agentúra
16. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00012/2023/VA
6 000,00 € Ústav anorganickej chémie SAV, v. v. i. Výskumná agentúra
16. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I03-03-V02-00014/2023/VA
55 634,80 € Ústav zoológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia Výskumná agentúra
16. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00017/2023/VA
18 000,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Výskumná agentúra
13. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I03-03-V02-00003/2023/VA
48 834,80 € Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia Výskumná agentúra
12. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I03-03-V02-00027/2023/VA
48 834,80 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Výskumná agentúra
11. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I03-03-V02-00005/2023/VA
55 634,80 € Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, verejná výskumná inštitúcia Výskumná agentúra
11. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I03-03-V02-00029/2023/VA
55 634,80 € Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied, v.v.i. Výskumná agentúra
11. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I03-03-V02-00034/2023/VA
111 269,60 € Technická univerzita vo Zvolene Výskumná agentúra
11. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I03-03-V02-00020/2023/VA
166 904,40 € Centrum biovied SAV v. v. i. Výskumná agentúra