Centrálny register zmlúv

Výskumná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Marec 2022
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu "Ecologization of tyre bead production by technological innovations in machinery and processes"
BIN 01_2021_017/6/22
703 073,50 € VIPO a.s. Výskumná agentúra
9. Marec 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
5/22
22 752,00 € Váš Komfort, s.r.o. Výskumná agentúra
1. Marec 2022
Rámcová dohoda na poskytovanie služieb
3/22
2 400,00 € Green Wave Recycling, s.r.o. Výskumná agentúra
1. Marec 2022
Nájomná zmluva a kúpna zmluva
4/22
Doplnená
1 607,90 € MIKO KÁVA, s.r.o. Výskumná agentúra
11. Február 2022
Rámcová dohoda o zabezpečení servisu, opravy a údržby služobných motorových vozidiel
2/22
6 941,06 € CAREX Bratislava, s.r.o. Výskumná agentúra
9. December 2021
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií č. R_100/2021
70/21
342,00 € IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy Výskumná agentúra
10. December 2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z202033372_Z
72/21
1 071,67 € TERAVAS, s.r.o. Výskumná agentúra
22. December 2021
Zmluva o poskytovaní univerzálnych poštových služieb
74/21
19 620,60 € Slovenská pošta, a. s. Výskumná agentúra
14. December 2021
Príkazná zmluva
73/21
1 200,00 € JUDr. Jana Kopasová, LL.M. Výskumná agentúra
2. December 2021
Príkazná zmluva
61/2021
1 500,00 € Ing. Jiří Čečrdle, PhD. Výskumná agentúra
2. December 2021
Príkazná zmluva
62/2021
250,00 € doc. Ing. Černý Martin, PhD. Výskumná agentúra
2. December 2021
Príkazná zmluva
63/2021
250,00 € doc. RNDr. Václav Dombek, CSc. Výskumná agentúra
2. December 2021
Príkazná zmluva
64/2021
250,00 € Ing. Jan Havlík, PhD. Výskumná agentúra
2. December 2021
Príkazná zmluva
65/2021
1 250,00 € doc. RNDr. René Hudec, CSc. Výskumná agentúra
2. December 2021
Príkazná zmluva
66/2021
250,00 € RNDr. Michal Kozubek, PhD. Výskumná agentúra
2. December 2021
Príkazná zmluva
67/2021
250,00 € MUDr. Lucia Machová Urdzíková, PhD. Výskumná agentúra
2. December 2021
Príkazná zmluva
68/2021
1 000,00 € doc. RNDr. Aleš Ruda, PhD. MBA Výskumná agentúra
2. December 2021
Príkazná zmluva
69/2021
500,00 € Ing. Dominika Zsapková Haringová, MBA Výskumná agentúra
1. December 2021
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu "mFIRES - Modular First Responder Information System"
BIN SGS01_2020_003/59/21
169 569,00 € INTELLOPE, s. r. o. Výskumná agentúra
1. December 2021
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu ”Predictive telemedicine platform for senior populations”
BIN SGS01_2020_010/57/21
Doplnená
140 418,00 € S-Case s. r. o. Výskumná agentúra