Centrálny register zmlúv

Výskumná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Október 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
135/2022/OPII/VA
1 591 569,00 € Žilinská univerzita v Žiline Výskumná agentúra
17. Október 2022
PROJEKTOVÁ ZMLUVA
BIN SGS02_2021_001_75/22
185 342,75 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Výskumná agentúra
14. Október 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
128/2022/OPII/VA
Doplnená
937 335,00 € Žilinská univerzita v Žiline Výskumná agentúra
14. Október 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
124/2022/OPII/VA
Doplnená
794 409,00 € Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i. Výskumná agentúra
13. Október 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
116/2022/OPII/VA
Doplnená
1 454 685,19 € Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i. Výskumná agentúra
13. Október 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
136/2022/OPII/VA
Doplnená
1 490 642,30 € Trnavská univerzita v Trnave Výskumná agentúra
13. Október 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
131/2022/OPII/VA
Doplnená
733 271,84 € Žilinská univerzita v Žiline Výskumná agentúra
13. Október 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
133/2022/OPII/VA
Doplnená
1 345 250,20 € Univerzita Komenského v Bratislave Výskumná agentúra
12. Október 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
126/2022/OPII/VA
Doplnená
849 496,55 € Technická univerzita v Košiciach Výskumná agentúra
11. Október 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
120/2022/OPII/VA
Doplnená
1 463 240,11 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Výskumná agentúra
11. Október 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
119/2022/OPII/VA
Doplnená
1 488 906,78 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Výskumná agentúra
9. Október 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
123/2022/OPII/VA
Doplnená
1 370 264,63 € Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied Výskumná agentúra
9. Október 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
130/2022/OPII/VA
Doplnená
977 211,92 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Výskumná agentúra
7. Október 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
122/2022/OPII/VA
Doplnená
1 442 954,81 € Technická univerzita vo Zvolene Výskumná agentúra
5. Október 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
78/22
9 710,00 € SWAN, a.s. Výskumná agentúra
28. September 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
132/2022/OPII/VA
Doplnená
1 348 769,24 € Technická univerzita v Košiciach Výskumná agentúra
27. September 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
117/2022/OPII/VA/PZ
Doplnená
982 727,57 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Výskumná agentúra
26. September 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
118/2022/OPII/VA
Doplnená
1 490 100,64 € Národný ústav reumatických chorôb Výskumná agentúra
26. September 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
127/2022/OPII/VA
Doplnená
1 222 400,00 € Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i. Výskumná agentúra
14. September 2022
Zmluva o poskytnutí služieb
73/2022
0,00 € BBC Five ABC, a.s. Výskumná agentúra