Centrálny register zmlúv

Výskumná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. August 2022
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu "Applied research for the improvement of acoustic properties of mobile noise barriers"
BIN 02_2021_024/68/22
1 197 225,50 € BAMIDA s.r.o. Výskumná agentúra
27. Júl 2022
Dohoda o integračnom zámere medzi Výskumnou agentúrou a NASES o prepojení modulov ÚPVS a systému Automatizovanej správy registratúry
DIZ
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Výskumná agentúra
26. Júl 2022
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu "Bridging the gap for people with food restrictions - Safe Food"
BIN 02_2021_002/56/22
Doplnená
764 625,94 € BA Solar, s.r.o. Výskumná agentúra
21. Júl 2022
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu "Integrated system of active preventive home care for the elderly and chronically ill"
BIN 01_2021_020/55/22
804 361,02 € Diagnose.me a. s. Výskumná agentúra
13. Júl 2022
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu "Micro Pirana"
BIN01_2021_021/58/22
372 750,00 € ROEZ, s.r.o Výskumná agentúra
8. Júl 2022
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu "Innovation of the production process of the natural thermal and acoustic insulation from sheep wool"
BIN 01_2021_024/51/22
Doplnená
416 949,06 € Wool Style s. r. o. Výskumná agentúra
6. Júl 2022
Príkazná zmluva
64/22
1 350,00 € prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. Výskumná agentúra
4. Júl 2022
Príkazná zmluva
59/22
450,00 € doc. Ing. Pavel Krömer, PhD. Výskumná agentúra
4. Júl 2022
Príkazná zmluva
60/22
450,00 € prof. Ing. Dagmar Měřínská, PhD. Výskumná agentúra
4. Júl 2022
Príkazná zmluva
61/22
450,00 € prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, PhD. Výskumná agentúra
4. Júl 2022
Príkazná zmluva
62/22
900,00 € Prof. Ing. Pavel Santarius Výskumná agentúra
4. Júl 2022
Príkazná zmluva
Príkazná zmluva 63/22
450,00 € Prof. RNDr. René Hudec, CSc. Výskumná agentúra
4. Júl 2022
Príkazná zmluva
65/22
450,00 € RNDr. Michal Kozubek, PhD. Výskumná agentúra
4. Júl 2022
Príkazná zmluva
Príkazná zmluva 66/22
450,00 € Ing. Michal Ptáček, PhD. Výskumná agentúra
20. Jún 2022
Príkazná zmluva
Príkazná zmluva č. 46/22
450,00 € prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. Výskumná agentúra
20. Jún 2022
Príkazná zmluva
Príkazná zmluva č. 39/22
450,00 € doc. Ing. Martin Augustynek, PhD. Výskumná agentúra
17. Jún 2022
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu "Research of mobile zero waste technology for regeneration of used sorbents from industry"
BIN01_2021_009/52/22
Doplnená
433 674,50 € DEKONTA Slovensko, spol. s r.o. Výskumná agentúra
15. Jún 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
113/2022/OPII/VA
Doplnená
5 438 240,46 € Univerzita Komenského v Bratislave Výskumná agentúra
10. Jún 2022
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu "DIGITAL ENERGY SERVICE PLATFORM"
BIN 01_2021_001/37/22
865 831,83 € KOOR, s.r.o. Výskumná agentúra
7. Jún 2022
Príkazná zmluva
Príkazná zmluva č. 50/22
450,00 € Prof. Ing. Pavel Santarius Výskumná agentúra