Centrálny register zmlúv

Výskumná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Október 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
131/2022/OPII/VA
733 271,84 € Žilinská univerzita v Žiline Výskumná agentúra
13. Október 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
133/2022/OPII/VA
Doplnená
1 345 250,20 € Univerzita Komenského v Bratislave Výskumná agentúra
12. Október 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
126/2022/OPII/VA
Doplnená
849 496,55 € Technická univerzita v Košiciach Výskumná agentúra
11. Október 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
120/2022/OPII/VA
Doplnená
1 463 240,11 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Výskumná agentúra
11. Október 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
119/2022/OPII/VA
Doplnená
1 488 906,78 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Výskumná agentúra
9. Október 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
123/2022/OPII/VA
Doplnená
1 370 264,63 € Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied Výskumná agentúra
9. Október 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
130/2022/OPII/VA
Doplnená
977 211,92 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Výskumná agentúra
7. Október 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
122/2022/OPII/VA
Doplnená
1 442 954,81 € Technická univerzita vo Zvolene Výskumná agentúra
5. Október 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
78/22
9 710,00 € SWAN, a.s. Výskumná agentúra
28. September 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
132/2022/OPII/VA
1 348 769,24 € Technická univerzita v Košiciach Výskumná agentúra
27. September 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
117/2022/OPII/VA/PZ
982 727,57 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Výskumná agentúra
26. September 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
118/2022/OPII/VA
Doplnená
1 490 100,64 € Národný ústav reumatických chorôb Výskumná agentúra
26. September 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
127/2022/OPII/VA
1 222 400,00 € Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i. Výskumná agentúra
14. September 2022
Zmluva o poskytnutí služieb
73/2022
0,00 € BBC Five ABC, a.s. Výskumná agentúra
8. September 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
115/2022/OPII/VA
1 416 237,20 € Biomedicínske centrum SAV, v.v.i. Výskumná agentúra
5. September 2022
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
NZ_2022_2027
Doplnená
1 531 399,80 € BBC Five ABC, a.s. Výskumná agentúra
24. August 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
114/2022/OPII/VA
Doplnená
5 973 226,31 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Výskumná agentúra
22. August 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 70/22
70/22
400,00 € prof. Dr. Ing. Milada Šťastná Výskumná agentúra
16. August 2022
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu "Development of Smart Furniture with Artificial Intelligence and Medical Devices"
BIN 01_2021_010/69/22
1 874 679,71 € NOVOTA ART, s.r.o. Výskumná agentúra
10. August 2022
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu "Competitiveness of the company by purchasing new technology"
BIN 02_2021_025/57/22
202 500,00 € ELEKTRO RECYCLING, s.r.o. Výskumná agentúra