Centrálny register zmlúv

Výskumná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Máj 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny uzatvorená v zmysle zákona o energetike
53/22
21 251,36 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Výskumná agentúra
31. Máj 2022
Príkazná zmluva
Príkazná zmluva č. 48/22
450,00 € Prof. Ing. Pavel Santarius Výskumná agentúra
31. Máj 2022
Príkazná zmluva
Príkazná zmluva č. 49/22
450,00 € Ing. Ján Vereš, PhD. Výskumná agentúra
30. Máj 2022
Príkazná zmluva
Príkazná zmluva č. 40/22
450,00 € RNDr. Michal Kozubek, PhD. Výskumná agentúra
30. Máj 2022
Príkazná zmluva
Príkazná zmluva č. 45/22
450,00 € prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc. Výskumná agentúra
26. Máj 2022
Príkazná zmluva
Príkazná zmluva č. 42/22
450,00 € doc. Ing. Vlastimil Borůvka, PhD., Dipl. Mgmt. Výskumná agentúra
25. Máj 2022
Príkazná zmluva
Príkazná zmluva č. 41/22
450,00 € prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, PhD. Výskumná agentúra
25. Máj 2022
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu "Community ERP in Cloud"
BIN 01_2021_015/15/22
883 149,20 € Asseco Solutions, a.s. Výskumná agentúra
25. Máj 2022
Príkazná zmluva
Príkazná zmluva č. 43/22
450,00 € doc. RNDr. Václav Dombek, CSc. Výskumná agentúra
23. Máj 2022
Príkazná zmluva
Príkazná zmluva č. 34/22
900,00 € doc. RNDr. Aleš Ruda, PhD. Výskumná agentúra
23. Máj 2022
Príkazná zmluva
Príkazná zmluva 27/22
450,00 € Ing. Michal Jeremiáš, Ph.D. Výskumná agentúra
20. Máj 2022
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu "Innovation of plastic waste recycling system"
BIN 01_2021_016/16/22
Doplnená
200 000,00 € Greentech Slovakia s.r.o. Výskumná agentúra
16. Máj 2022
Príkazná zmluva
Príkazná zmluva č. 33/22
450,00 € Ing. Michal Ptáček, PhD. Výskumná agentúra
16. Máj 2022
Príkazná zmluva
Príkazná zmluva č. 21/22
2 250,00 € prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. Výskumná agentúra
9. Máj 2022
Príkazná zmluva
Príkazná zmluva 28/22
1 800,00 € RNDr. Kozubek Michal, Ph.D. Výskumná agentúra
9. Máj 2022
Príkazná zmluva
Príkazná zmluva 26/22
1 350,00 € Prof. RNDr. René Hudec, CSc. Výskumná agentúra
9. Máj 2022
Príkazná zmluva
Príkazná zmluva 25/22
1 350,00 € Ing. Jan Havlík, PhD. Výskumná agentúra
9. Máj 2022
Príkazná zmluva
31/22
450,00 € prof. Ing. Dagmar Měřínská, PhD. Výskumná agentúra
9. Máj 2022
Príkazná zmluva
Príkazná zmluva 29/22
900,00 € doc. Ing. Pavel Krömer, PhD. Výskumná agentúra
9. Máj 2022
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu "OPATRIO: Web-based application for home care service management"
BIN SGS01_2020_005/19/22
160 488,00 € PROROZVOJ, s. r. o. Výskumná agentúra