Centrálny register zmlúv

Výskumná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Júl 2021
Príkazná zmluva
36/21
450,00 € doc. RNDr. René Hudec, CSc. Výskumná agentúra
28. Júl 2021
Príkazná zmluva
38/21
450,00 € MUDr. Lucia Machová Urdzíková, PhD. Výskumná agentúra
14. Júl 2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
107/2021/OPII/VA
Doplnená
4 187 267,91 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Výskumná agentúra
28. Jún 2021
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 18/20 o poskytovaní bezpečnostno-informačnej služby
32/21
5 356,80 € Slovenská revízna a servisná spoločnosť, s.r.o. Výskumná agentúra
29. Jún 2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
112/2021/OPII/VA
Doplnená
3 596 297,03 € Technická univerzita v Košiciach Výskumná agentúra
28. Jún 2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
105/2021/OPII/VA
Doplnená
2 835 872,09 € SITNO PHARMA s.r.o. Výskumná agentúra
28. Jún 2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
106/2021/OPII/VA
Doplnená
2 789 740,64 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Výskumná agentúra
28. Jún 2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
111/2021/OPII/VA
Doplnená
940 884,44 € KALAS Medical, s.r.o. Výskumná agentúra
28. Jún 2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
108/2021/OPII/VA
Doplnená
4 024 167,06 € Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied Výskumná agentúra
28. Jún 2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
110/2021/OPII/VA
Doplnená
2 089 421,85 € STATON, s.r.o. Výskumná agentúra
23. Jún 2021
Zmluva o dodávke a odbere pitnej vody
33/21
0,00 € Korporátne služby, s.r.o. Výskumná agentúra
8. Jún 2021
Príkazná zmluva
29/21
500,00 € doc. Ing. Martin Černý, PhD. Výskumná agentúra
8. Jún 2021
Príkazná zmluva
30/21
Doplnená
500,00 € Prof. Ing. Dipl.-Ing. Martin Drahanský, PhD. Výskumná agentúra
3. Jún 2021
Príkazná zmluva
28/21
Doplnená
500,00 € doc. RNDr. Václav Dombek CSc. Výskumná agentúra
3. Jún 2021
Príkazná zmluva
25/21
Doplnená
1 000,00 € Ing. Ján Vereš, PhD. Výskumná agentúra
17. Máj 2021
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 18/20 o poskytovaní bezpečnostno-informačnej služby
18/21
5 184,00 € Slovenská revízna a servisná spoločnosť, s.r.o. Výskumná agentúra
31. Máj 2021
Príkazná zmluva
20/21
Doplnená
750,00 € Ing. Jiří Čečrdle, PhD. Výskumná agentúra
31. Máj 2021
Príkazná zmluva
21/21
250,00 € prof. Ing. Milada Šťastná, PhD. Výskumná agentúra
31. Máj 2021
Príkazná zmluva
23/21
Doplnená
500,00 € Prof. Ing. Dipl.-Ing. Martin Drahanský, PhD. Výskumná agentúra
31. Máj 2021
Príkazná zmluva
26/21
500,00 € Ing. Michal Zemko, PhD. Výskumná agentúra