Centrálny register zmlúv

Výskumná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Máj 2021
Rámcová dohoda na poskytovanie služieb
31/21
2 774,40 € QUAZAR SK, s.r.o. Výskumná agentúra
17. Máj 2021
Poistná zmluva č. 8-863-013485
19/21
1 086,00 € Colonnade Insurance S.A. Výskumná agentúra
30. Apríl 2021
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z20204997_Z
16/21
0,00 € Energie2, a.s. Výskumná agentúra
26. Apríl 2021
Rámcová dohoda na poskytovanie služieb podpory certifikovaných IT špecialistov
15/21
21 964,80 € ITNets, s.r.o. Výskumná agentúra
21. Apríl 2021
Príkazná zmluva
14/21
900,00 € prof. RNDr. Vojtěch Adam, PhD. Výskumná agentúra
19. Apríl 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu: "Centrum vývoja textilnej inteligencie a antimikrobiálnych technológií"
104/2021/OPII/VA
Doplnená
1 244 100,05 € CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o Výskumná agentúra
14. Apríl 2021
Príkazná zmluva
12/21
1 350,00 € doc. Ing. Martin Augustynek, PhD. Výskumná agentúra
14. Apríl 2021
Príkazná zmluva
13/21
900,00 € doc. RNDr. Aleš Ruda, PhD. Výskumná agentúra
13. Apríl 2021
Príkazná zmluva
10/21
900,00 € Ing. Jan Havlík, PhD. Výskumná agentúra
13. Apríl 2021
Príkazná zmluva
11/21
Doplnená
1 350,00 € MUDr. Lucia Machová Urdzíková, PhD. Výskumná agentúra
12. Apríl 2021
Príkazná zmluva
5/21
1 350,00 € doc. RNDr. René Hudec, CSc. Výskumná agentúra
12. Apríl 2021
Príkazná zmluva
6/21
450,00 € RNDr. Michal Kozubek, PhD. Výskumná agentúra
12. Apríl 2021
Príkazná zmluva
7/21
450,00 € prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc. Výskumná agentúra
12. Apríl 2021
Príkazná zmluva
8/21
900,00 € doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, PhD. Výskumná agentúra
12. Apríl 2021
Príkazná zmluva
9/21
900,00 € Mgr. Marcela Slováková, PhD. Výskumná agentúra
9. Apríl 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu: "Vývoj a implementácia imunomodulačnej bunkovej terapie v boji proti pandémii COVID-19"
103/2021/OPII/VA
Doplnená
2 228 732,95 € BIOHEM, spol. s r.o. Výskumná agentúra
1. Apríl 2021
Zmluva o poskytnutí služieb č. 20321001
4/21
1 728,00 € SOFTIP, a. s. Výskumná agentúra
23. Marec 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu: "Inteligentné technológie pre zabezpečenie zdravotného personálu prvej línie a prevádzky zdravotných zariadení v čase šírenia ochorenia Covid-19"
101/2021/OPII/VA
2 545 713,89 € Globesy, s.r.o. Výskumná agentúra
19. Marec 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu: "Výskum a vývoj systému zefektívnenia ventilácie pacientov s COVID 19 alebo s iným nehomogénnym poškodením pľúc"
099/2021/OPII/VA
2 008 112,45 € CHIRANA Medical, a.s. Výskumná agentúra
19. Marec 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu: "Podpora výskumu v boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19"
102/2021/OPII/VA
Doplnená
1 822 229,27 € Herb-Pharma Corporation s.r.o. Výskumná agentúra