Centrálny register zmlúv

Výskumná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I03-03-V02-00033/2023/VA
48 834,80 € Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Výskumná agentúra
10. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00008/2023/VA
4 000,00 € Asian Innovation Hub Výskumná agentúra
6. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I03-03-V02-00039/2023/VA
55 634,80 € Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia Výskumná agentúra
5. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I03-03-V02-00016/2023/VA
55 634,80 € Ústav merania Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia Výskumná agentúra
4. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I03-03-V02-00013/2023/VA
111 269,60 € Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia Výskumná agentúra
2. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00009/2023/VA
4 000,00 € MultiplexDX, s.r.o. Výskumná agentúra
2. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00041/2023/VA
30 000,00 € Žilinská univerzita v Žiline Výskumná agentúra
29. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00016/2023/VA
26 000,00 € ADDSEN s.r.o. Výskumná agentúra
29. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00020/2023/VA
38 000,00 € bAvenir s.r.o. Výskumná agentúra
29. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00006/2023/VA
4 000,00 € Občianske združenie No Gravity Výskumná agentúra
28. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00040/2023/VA
8 000,00 € VUJE, a. s. Výskumná agentúra
27. September 2023
NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY číslo 9661000720
17/23
409,08 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Výskumná agentúra
27. September 2023
NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY číslo 9661000721
18/23
1 298,72 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Výskumná agentúra
27. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00004/2023/VA
4 000,00 € grant UP, s.r.o. Výskumná agentúra
27. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00025/2023/VA
8 000,00 € Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity Výskumná agentúra
27. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00001/2023/VA
174 000,00 € PEDAL Consulting, s.r.o. Výskumná agentúra
27. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00030/2023/VA
2 000,00 € PEDAL Consulting, s.r.o. Výskumná agentúra
27. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00026/2023/VA
4 000,00 € Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity Výskumná agentúra
26. September 2023
DOHODA č. 11/23 o plnení úloh pre Výskumnú agentúru
11/23
1 303,00 € Vasil Dzadík Výskumná agentúra
22. September 2023
DOHODA č. 12/23 o plnení úloh pre Výskumnú agentúru
12/23
1 303,00 € Stanislava Hörčíková Výskumná agentúra