Centrálny register zmlúv

Výskumná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. November 2021
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu "Replacement of Obsolete Wave Energy for the third generation"
BIN SGS01_2020_026/58/21
159 750,00 € niore Energy, s.r.o. Výskumná agentúra
22. November 2021
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu "Green roof, energy and water flow model (acronym GreenEnWat Model)"
BIN SGS01_2020_030/60/21
Doplnená
144 513,00 € Sky Gardens s.r.o. Výskumná agentúra
15. November 2021
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu "Energy savings and a better environment for children with attendance analysis"
BIN SGS01_2020_023/56/21
154 350,00 € Zachráň včely s.r.o. Výskumná agentúra
15. November 2021
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu "SELITEX - Second Life for Textile"
BIN SGS01_2020_012/55/21
194 787,00 € WAKIVAKY j.s.a. Výskumná agentúra
20. Október 2021
Príkazná zmluva
50/21
500,00 € doc. Ing.Černý Martin, Ph.D. Výskumná agentúra
18. Október 2021
Príkazná zmluva
49/21
1 250,00 € Ing. Jiří Čečrdle, Ph.D. Výskumná agentúra
18. Október 2021
Príkazná zmluva
51/21
250,00 € RNDr. Kozubek Michal, Ph.D. Výskumná agentúra
18. Október 2021
Príkazná zmluva
52/21
250,00 € Prof. Ing. Pavel Santarius Výskumná agentúra
18. Október 2021
Príkazná zmluva
53/21
250,00 € Ing. Ján Vereš, PhD. Výskumná agentúra
14. Október 2021
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
43/21
0,00 € Výskumná agentúra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
1. Október 2021
Rámcová poistná zmluva o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
47/21
665,91 € Generali Poisťovňa, a.s. Výskumná agentúra
1. Október 2021
Rámcová poistná zmluva o havarijnom poistení flotily vozidiel podľa VPP HAV 16
48/21
1 572,85 € Generali Poisťovňa, a.s. Výskumná agentúra
16. September 2021
Zmluva o spolupráci - Správa pobočkovej ústredne PBX na báze protokolu VoIP
46/21
2 243,86 € iLO, s.r.o. Výskumná agentúra
27. August 2021
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby
44/2021
33 196,42 € CORADO-SOAT, spol. s r.o. Výskumná agentúra
31. August 2021
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
45/21
764,64 € CWS-boco Slovensko, s. r. o. Výskumná agentúra
9. August 2021
Príkazná zmluva
37/21
450,00 € Ing. Pavel Janda PhD. Výskumná agentúra
6. August 2021
Zmluva o pripojení č. 1528295804
42/21
Doplnená
5 832,00 € VM Telecom, s.r.o. Výskumná agentúra
2. August 2021
Príkazná zmluva
35/21
450,00 € prof. Dr. Ing. Petr Horáček Výskumná agentúra
2. August 2021
Príkazná zmluva
34/21
450,00 € doc. Ing. Miroslav Hájek, PhD. Výskumná agentúra
28. Júl 2021
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 18/20 o poskytovaní bezpečnostno-informačnej služby
39/21
5 356,80 € Slovenská revízna a servisná spoločnosť, s.r.o. Výskumná agentúra