Centrálny register zmlúv

Výskumná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I03-03-V02-00036/2023/VA
786 922,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Výskumná agentúra
15. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I03-03-V02-00042/2023/VA
293 008,80 € Prešovská univerzita v Prešove Výskumná agentúra
14. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I03-03-V02-00043/2023/VA
271 374,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Výskumná agentúra
13. November 2023
ZMLUVA O PRÍSPEVKU č. 21/23
21/23
9 465,00 € Súkromná stredná odborná škola DSA Výskumná agentúra
13. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I03-03-V02-00021/2023/VA
306 608,80 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Výskumná agentúra
9. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I03-03-V02-00041/2023/VA
97 669,60 € Katolícka univerzita v Ružomberku Výskumná agentúra
9. November 2023
ZMLUVA O PRÍSPEVKU č. 20/23
20/23
9 958,00 € Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA Výskumná agentúra
9. November 2023
ZMLUVA O PRÍSPEVKU č. 22/23
22/23
9 970,00 € Stredná odborná škola gastronómie a služieb Výskumná agentúra
7. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I03-03-V02-00012/2023/VA
55 614,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Výskumná agentúra
7. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I03-03-V02-00049/2023/VA
55 634,80 € Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia Výskumná agentúra
7. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00019/2023/VA
20 000,00 € Národné lesnícke centrum Výskumná agentúra
6. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I03-03-V02-00048/2023/VA
48 834,80 € Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i. Výskumná agentúra
3. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00023/2023/VA
42 000,00 € Bioeconomy Cluster Výskumná agentúra
3. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00010/2023/VA
8 000,00 € Mesto Martin Výskumná agentúra
2. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00021/2023/VA
10 000,00 € Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v.v.i. Výskumná agentúra
31. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I03-03-V02-00025/2023/VA
55 634,80 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Výskumná agentúra
30. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00018/2023/VA
8 000,00 € Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia Výskumná agentúra
27. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I03-03-V02-00015/2023/VA
97 669,60 € Fyzikálny ústav SAV, v. v. i. Výskumná agentúra
27. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I03-03-V02-00044/2023/VA
111 269,60 € Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia Výskumná agentúra
27. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I03-03-V02-00022/2023/VA
195 339,20 € Trnavská univerzita v Trnave Výskumná agentúra