Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z20239450_7
Z20239450_Z
0,00 € Gekkon, s. r. o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
25. September 2023
Hromadná Licenčná Zmluva č. VP/23/59793/001
1110000770
1 440,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
25. September 2023
Rámcová dohoda č. SE-VO1-2023/002645-013
1210000165
499 500,00 € Gerulata Technologies j.s.a. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
21. September 2023
Vykonávací protokol č. 4/2023, Slovensko-rakúska kooperačná burza II.
1130001828
7 100,00 € Slovenská obchodná a priemyselná komora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
18. September 2023
Zmluva č. MVZP/2023/11 o poskytnutí dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR v pôsobnosti MZVEZ SR
1130001827
5 500,00 € Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
12. September 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov a poskytnutí služby
1130001826
800,00 € Univerzitná knižnica Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
11. September 2023
51/2023-PREZ Licenčná zmluva
1110000768
4 079,46 € LITA, autorská spoločnosť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
8. September 2023
Licenčná zmluva č. 52/2023-PREZ
1110000766
300,00 € Galéria Ladislava Bielika, n.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
8. September 2023
Poistná zmluva č. 1009901582
1110000767
Doplnená
3 217,64 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
6. September 2023
Rámcová zmluva č. 042602/2023-SLUŽ
1210000164
34 084,80 € Systeming, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
5. September 2023
Zmluva o zabezpečení podpory
1110000761
91 722,63 € Asseco Central Europe, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
5. September 2023
Zmluva o zabezpečení podpory
1110000762
23 760,00 € Asseco Central Europe, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
5. September 2023
Zmluva o zabezpečení podpory
1110000763
62 488,80 € Asseco Central Europe, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
5. September 2023
Zmluva o zabezpečení podpory
1110000764
46 648,80 € Asseco Central Europe, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
5. September 2023
VYKONÁVACÍ PROTOKOL k Dohode o strategickom partnerstve uzatvorenej dňa 29. marca 2019 k podujatiu GLOBSEC Tatra Summit 2023 uzatvorený podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
1130001825
100 000,00 € GLOBSEC Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
5. September 2023
Zmluva o dielo č. 55/2023-PREZ
1110000765
2 592,00 € CREA:THINK s. r. o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
25. August 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 53/2023-PREZ
1110000758
6 129,60 € Fetex s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
25. August 2023
Zmluva o dielo č. 54/2023-PREZ
1110000759
2 857,20 € Lamitec, spol. s r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
25. August 2023
Zmluva o dielo a Licenčná zmluva č. 11/2023-SKOM
1110000760
Doplnená
5 280,00 € Ringier Slovakia Media s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
18. August 2023
Vykonávací protokol k Dohode o vzájomnej spolupráci uzatvorenej dňa 27. októbra 2021 k rozpisu výdavkov na rok 2023
1130001824
14 900,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR