Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Október 2023
Kúpna zmluva na nákup firewallov
1110000782
66 342,00 € ALISON Slovakia s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
24. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri testovaní produktu na zabezpečenie ochrany privátnej informačnej a komunikačnej siete MZVEZ SR
1110000780
1,20 € IstroSec s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
20. Október 2023
Zmluva č. MVZP/2023/13 o poskytnutí dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR v pôsobnosti MZVEZ SR
1130001845
Doplnená
6 500,00 € GLOBSEC Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
20. Október 2023
Zmluva č. MVZP/2023/9 o poskytnutí dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR v pôsobnosti MZVEZ SR
1130001847
9 500,00 € Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
20. Október 2023
Zmluva č. MVZP/2023/20 o poskytnutí dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR v pôsobnosti MZVEZ SR
1130001848
9 000,00 € Inštitút pre Demokraciu pri UMB Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
19. Október 2023
Dohoda o refundácii cestovných náhrad 6/2023/SK UNESCO
1130001835
0,00 € Ivan Kotuliak Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
19. Október 2023
Dohoda o refundácii cestovných náhrad 7/2023/SK UNESCO
1130001836
0,00 € Pavol Baťalík Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
19. Október 2023
Dohoda o refundácii cestovných náhrad 8/2023/SK UNESCO
1130001837
0,00 € Vladimíra Fabriciusová Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
19. Október 2023
Dohoda o refundácii cestovných náhrad 10/2023/SK UNESCO
1130001838
0,00 € Mgr. Miriam Turayová Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
19. Október 2023
Dohoda o refundácii cestovných náhrad 9/2023/SK UNESCO
1130001840
0,00 € Lucia Miňová Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
17. Október 2023
Zmluva č. MVZP/2023/4 o poskytnutí dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR v pôsobnosti MZVEZ SR
1130001842
4 900,00 € Strategic Analysis Think Tank Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
17. Október 2023
Zmluva č. MVZP/2023/5 o poskytnutí dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR v pôsobnosti MZVEZ SR
1130001843
9 500,00 € Adapt Institute Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
17. Október 2023
Zmluva č. MVZP/2023/10 o poskytnutí dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR v pôsobnosti MZVEZ SR
1130001844
3 600,00 € Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
17. Október 2023
Zmluva č. MVZP/2023/23 o poskytnutí dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR v pôsobnosti MZVEZ SR
1130001846
13 000,00 € EuroPolicy, o.z. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
16. Október 2023
Dohoda o mlčanlivosti
1130001839
0,00 € Dillon, s. r. o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
16. Október 2023
Dohoda o refundácii cestovných náhrad 5/2023/SK UNESCO
1130001841
0,00 € Marta Kollárová Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
16. Október 2023
Rámcová dohoda o dodaní tovaru č.045587/2023-SLUŽ
1210000166
40 848,84 € M KREO, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
13. Október 2023
Zmluva o poskytnutí služby č. 05/2023-POCE
1130001833
700,00 € Romana Hlavanda Gogová Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
13. Október 2023
Zmluva o spolupráci na príprave a realizácii 3. Exportného fóra (17. 10. 2023, Kulturpark, Košice)
1130001834
0,00 € Exportno-importná banka Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
13. Október 2023
Zmluva o dielo a Licenčná zmluva č. 13/2023-SKOM
1110000779
2 400,00 € I – Europa, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR