Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. November 2023
Dohoda o refundácii cestovných náhrad 16/2023/SK UNESCO
1130001858
0,00 € PhDr. Ondrej Halás, PhD. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
20. November 2023
Dohoda o refundácii cestovných náhrad 20/2023/SK UNESCO
1130001859
0,00 € Mgr. Jana Šuranská Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
20. November 2023
Dohoda o refundácii cestovných náhrad 22/2023/SK UNESCO
1130001860
0,00 € Ing. Marta Kompáneková Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
16. November 2023
Kúpna zmluva - predaj Homeyerstrasse 28
1130001855
2 700 000,00 € Stefan Nikolaus Gradl Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
14. November 2023
Zmluva o poskytovaní servisných a podporných služieb pre Dielo „Implementácia komplexného systému pre prenos, výmenu, správu a ochranu utajovaných informácií na ústredí MZVEZ SR a zastupiteľských úradoch SR, s prepojením na informačné systémy EÚ
1110000790
265 200,00 € ANASOFT APR, spol. s r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
10. November 2023
Licenčná zmluva č. 57/2023-PREZ
1110000789
360,00 € BoArt, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
7. November 2023
Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu č. 010189/2023-ORPO-22
1110000788
4 000,00 € Občianske združenie Pro Etno Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
6. November 2023
Zmluva o poskytnutí služby č. 010189/2023-ORPO-26
1110000787
2 000,00 € The Game Changers Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
6. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 048012/2023
1110000786
24 480,00 € EMM, spol. s r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
6. November 2023
Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad
1130001854
1 200,00 € Šárka Petrová Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
3. November 2023
Nájomná zmluva č. NZ/64/2023
1110000784
34 679,98 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
3. November 2023
Nájomná zmluva č. NZ/65/2023-G
1110000785
Doplnená
3 307,20 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
3. November 2023
Rámcová dohoda o kúpe sieťových prvkov
1210000167
442 200,00 € DATALAN, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
2. November 2023
Dohoda o refundácii cestovných náhrad č. 11/2023/SK UNESCO
1130001853
0,00 € Zuzana Jezerská Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
27. Október 2023
Zmluva č. MVZP/2023/7 o poskytnutí dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR v pôsobnosti MZVEZ SR
1130001851
7 000,00 € Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. (RC SFPA) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
27. Október 2023
Zmluva č. MVZP/2023/21 o poskytnutí dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky v pôsobnosti MZVEZ SR
1130001850
9 000,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
27. Október 2023
Zmluva o poskytnutí služby č. 010189/2023-ORPO-23
1130001852
500,00 € Mgr. Barbara Zmušková Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
26. Október 2023
ZMLUVA O REGISTRÁCII
1110000783
6 600,00 € Profesia, spol. s r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
26. Október 2023
Dohoda o refundácii cestovných náhrad č.12/2023/SK UNESCO
1130001849
0,00 € PhDr. Katarína Kosová Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
25. Október 2023
Kúpna zmluva na nákup výpočtovej techniky
1110000781
226 795,20 € AUTOCONT s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR