Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení podpory
1110000761/1
0,00 € Asseco Central Europe, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
6. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení podpory
1110000762/1
0,00 € Asseco Central Europe, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
6. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení podpory
1110000763/1
0,00 € Asseco Central Europe, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
6. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení podpory
1110000764/1
0,00 € Asseco Central Europe, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
6. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere údajov a žiadostí o vízum
1110000776
470 455,20 € Dillon, s. r. o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
5. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 56/2023-PREZ
1110000772
181,50 € ALACARTE s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
5. Október 2023
Zmluva o poskytnutí služby
1110000773
2 600,00 € Chantal Cali-Lange Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
4. Október 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru - krátkodobý nájom č. AF3-309/2023 uzatvorená podľa Z.č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších právnych predpisov
1110000771
600,00 € Múzeum mesta Bratislavy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
2. Október 2023
Zmluva č. MVZP/2023/8 o poskytnutí dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR v pôsobnosti MZVEZ SR
1130001829
Doplnená
8 000,00 € Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
2. Október 2023
Zmluva č. MVZP/2023/15 o poskytnutí dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR v pôsobnosti MZVEZ SR
1130001830
13 500,00 € Platforma rozvojových organizácií - Ambrela Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
28. September 2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z20239450_7
Z20239450_Z
0,00 € Gekkon, s. r. o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
25. September 2023
Hromadná Licenčná Zmluva č. VP/23/59793/001
1110000770
1 440,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
25. September 2023
Rámcová dohoda č. SE-VO1-2023/002645-013
1210000165
499 500,00 € Gerulata Technologies j.s.a. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
21. September 2023
Vykonávací protokol č. 4/2023, Slovensko-rakúska kooperačná burza II.
1130001828
7 100,00 € Slovenská obchodná a priemyselná komora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
18. September 2023
Zmluva č. MVZP/2023/11 o poskytnutí dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR v pôsobnosti MZVEZ SR
1130001827
5 500,00 € Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
12. September 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov a poskytnutí služby
1130001826
800,00 € Univerzitná knižnica Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
11. September 2023
51/2023-PREZ Licenčná zmluva
1110000768
4 079,46 € LITA, autorská spoločnosť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
8. September 2023
Licenčná zmluva č. 52/2023-PREZ
1110000766
300,00 € Galéria Ladislava Bielika, n.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
8. September 2023
Poistná zmluva č. 1009901582
1110000767
Doplnená
3 217,64 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
6. September 2023
Rámcová zmluva č. 042602/2023-SLUŽ
1210000164
34 084,80 € Systeming, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR