Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. 16032023
16032023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Adriana Bartová
3. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. 22032023
22032023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Kristóf Mikus
21. Marec 2023
Dohoda o primeranom znášaní nákladov na zachovanie a opravy nehnuteľnosti zaťaženej zákonným vecným bremenom a o podmienkach využívania práv k nehnuteľnosti zodpovedajúcich zákonnému vecnému bremenu
87 BR+4012BR-ZS BSC NZ
48 000,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Orange Slovensko, a. s.
21. Marec 2023
Dohoda o primeranom znášaní nákladov na zachovanie a opravy nehnuteľnosti zaťaženej zákonným vecným bremenom a o podmienkach využívania práv k nehnuteľnosti zodpovedajúcich zákonnému vecnému bremenu
4363 BR – BSC NZ
48 000,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Orange Slovensko, a. s.
21. Marec 2023
ZMLUVA o výkone správy
21032023/1
2 400,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Orange Slovensko, a. s.
31. Marec 2023
Dodatok č. 48 ku Kolektívnej zmluve na rok 2010
31032023/1
0,00 € Základná odborová organizácia pri Nemocnici - SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
31. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb zabezpečenia odvozu odpadu
29032023
12 935,72 € Brantner Nové Zámky s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
24. Marec 2023
Zmluva o dielo č. VO093/2023
24032023
Doplnená
46 224,00 € IMMO -net s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
16. Marec 2023
Zmluva o výpožičke
16032023/2
Doplnená
65 168,40 € BMT, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
16. Marec 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 31012023
31012023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Marianna Shkriuba
16. Marec 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 09032023
09032023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Nikoleta Ulrichová
16. Marec 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. 02022023/1
02022023/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky MUDr. Erik Feszler
14. Marec 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
08022023/1
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Natália Juhászová
14. Marec 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
08022023/2
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Simona Nemčeková
14. Marec 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
08022023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Viktória Makovická
10. Marec 2023
Zmluva o používaní elektronických služieb a o ochrane osobných údajov pri elektronickej komunikácií
10032023
0,00 € Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
10. Marec 2023
Zmluva o výpožičke č. 10022023
10022023
27 250,00 € NEURIS, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
9. Marec 2023
Dodatok č. 8 k Nájomnej zmluve z 12.06.2006
07032023/2
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky PhDr. Denisa Környiová
9. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 06032023
06032023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Monika Bednárová
9. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 01032023
01032023
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Bc. Nikoleta Hegedüšová